صندوقچه

درود بر همه دوستان، من خبرنگار اقتصادی و گردشگری هستم با توجه به رشته تحصیلی و همچنین علاقه خودم سعی می‌کنم مطالب اقتصادی و گردشگری نوشته شده توسط خودم را برای مطالعه شما بزرگواران منتشر کنم.

جزوه مهارت‌ها و قوانین کسب و کار
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱
 

برای دسترسی به جزوه‌های مختلف درس مهارت‌ها و قوانین کسب و کار دوره کاردانی گردشگری علمی و کاربردی لطفا به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید 

هرکدام از لینک‌ها یک جزوه متفاوت هستند 

http://s8.picofile.com/file/8283095200/taki.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8283095168/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_1_2_6.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8283095126/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8283095092/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf.html


 
 
نمونه سئوال‌های نقشه خوانی و جی پی اس کاردانی گردشگری
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

 

 

http://s9.picofile.com/file/8281646726/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_1.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281646968/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_2.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647018/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_3.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647042/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_4.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647076/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_5.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647284/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_6.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647318/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281647334/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C3.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281647350/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C5.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647392/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C7.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8281647634/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C8.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281647650/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C9.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281647676/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C10.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281647692/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C11.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281647718/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf.html


 
 
نمونه سئوال‌های زبان دوم کاردانی گردشگری
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دستیابی به نمونه سئوال‌های زبان دوم کاردانی گردشگری به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید 

http://s9.picofile.com/file/8281645668/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281647718/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.pdf.html


 
 
نمونه سئوال‌های جغرافیای جهانگردی
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دستیابی به نمونه سئوال‌ها به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید 

لینک دانلود 

http://s8.picofile.com/file/8281645492/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C2.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645592/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281645634/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A71.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8281645718/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C.pdf.html


 
 
نمونه سئوال تاریخ باستان
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دسترسی به فایل‌ها لطفا سری به لینک دانلود بزنید 

لینک دانلود

http://s8.picofile.com/file/8281645442/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_2_.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281645476/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645484/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE1.pdf.html


 
 
نمونه سئوال صدور بلیت
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دستیابی به فایل‌ها لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید 

لینک دانلود 

http://s9.picofile.com/file/8281645392/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA3.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281645418/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA4.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645834/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_2.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645876/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281645892/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA1.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645926/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA8.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8281645934/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA9.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281645950/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA10.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645976/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA11.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281646018/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA12.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281646026/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA5.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281646034/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA6.pdf.html


 
 
نمونه سئوال برنامه‌ریزی توسعه گردشگری
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دسترسی به نمونه سئوال‌ها لطفا به لیک زیر مراجعه فرمایید 

لینک دانلود 

http://s8.picofile.com/file/8281645376/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C.pdf.html


 
 
نمونه سئوال‌های بازاریابی گردشگری
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دسترسی به نمونه سئوال‌ها لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://s9.picofile.com/file/8281645368/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.pdf.html


 
 
نمونه سئوال‌های اندیشه اسلامی 1
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دسترسی به نمونه سئوال‌ها لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید

لینک دانلود

http://s8.picofile.com/file/8281645284/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_2.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8281645292/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645318/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C2.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8281645342/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.pdf.html


 
 
جزوه صدور بلیت مقدماتی برای کاردانی گردشگری
نویسنده : عماد عزتی خراسانی - ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
 

برای دسترسی به جزوه صدور بلیت مقطه کاردانی گردشگری به لینک زیر مراجعه بفرمایید

لینک دانلود 

http://s8.picofile.com/file/8281644084/4_454925787850604637.pdf.html


 
 
← صفحه بعد