تغییر ناگهانی دمای هوا و خسارات سنگین باغداران و کشاورزان

چندی است که متاسفانه شاهد تغییرات ناگهانی دمای هوا هستیم شاید این تغییرات برای مردمان شهرنشین بسیار خوشایند هم باشد اما کشاورزان زحمت کش که سخت کار کرده اند تا شاهد به بار نشستن محصولشان باشند از این تغییرات ناگهانی ضربه بسیار سنگینی را می بینند .

این تغییرات ناگهانی هوا در اثر ازدیاد گازهای گلخانه ای در جهان شایع شده بطوری که در برخی ازمناطیق حاصلخیز جهان شاهد خشکسالی هستیم و برعکس در برخی ازنقاط دیگر که تا به حال خشک بوده شاهد ریزش باران های سنگین.

با توج به تغییرات ناگهانی دمای هوا در ایران طی چند روز گذشته سعی کرده ام خسارات وارده به محصولات باغی و کشاورزی را به روایت تصویر برای شما به نمایش بگذارم که البته شاید برخی از آنها از نظر شما زیبا باشد اما همین عکس ها روایت ناراحتی کشاورزان زحمت کش این مرزو بوم هست و ای کاش دولت آنها را حمایت کند!

/ 0 نظر / 8 بازدید