تعداد شاغلان صنعت گردشگری در سال2010

سال 2009 میلادی حدود 193 نفر در صنعت گردشگری کار می کردند

سازمان جهانی گردشگری : شاغلان صنعت گردشگری در سال 2009 میلادی به طور کلی 192.6 میلیون نفر بوده اند. با بررسی این آمار در می‌یابیم که  طی سال 2009 میلادی از هر 12.4 نفر، یک نفر در شغلی وابسته به صنعت سبز گردشگری شاغل بوده است . این در حالی است که طبق امار انتشار یافته در سال 2010 شاهد رشدی در این زمینه بوده ایم و بطور کلی تعداد افراد شاغل در صنعت گردشگری معادل 251.6 رسیده است که طبق همین آمار به ازای هر یازده شغل در کل جهان یک  شغل به این صنعت وابسته است.

رویترز- 20 فوریه 2012

/ 0 نظر / 4 بازدید