خلق آثار هنری روی صورت انسان

چندی است که طرفداران تیم های ورزشی در مسابقات اقدام به نقاشی کردن آرم یا پرچم کشورشان روی صورت خود می کنند این کار را جهت تشویق تیم مورد علاقه خود می کنند این موضوع و شیوع آن در کل دنیا باعث شد تا هنرمندان نقاش را به این فکر وادارد که امکان خلق آثار هنری روی صورت انسان نیز هست و حتی در برخی موارد می توان یک نمایشگاه سیار آثار هنری را ترتیب داد . تصاویر زیر بیانگر یکی از ایده های نوین می باشد.

عکس ها : رویترز

/ 0 نظر / 5 بازدید