کانون اتومبیل رانی سایه ای سنگین بر سازمان میراث فرهنگی


 

اگرچه سالها پیش کانون اتومبیل رانی و جهان گردی متولی صنعت گردشگری و صادرات نامرئی ایران باستانی بوده و بسیاری از مدیران فعلی زمانی در این مجموعه فعالیت می کردند اما دیر زمانی نیست که مسئولیت های عمومی این کانون در گردشگری ایران برای همیشه با رای و دستورات دولتی به سازمان میراث فرهنگی سپرده شده و بسیاری از فعالیت های برون مرزی و البته تصمیم گیریها و سیاست گذاریهای کلان گردشگری کشورمان به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری واگذار شده است ؛ اما ظاهرا هنوز پدرخواندگی کانون برای سازمان میراث فرهنگی همانند سایه ای سنگین روی شانه های متولی قانونی گردشگری کشورمان قرار گرفته و مانع از استقلال و سیاست گذاری دقیق برای آینده گردشگری کشور شده است .

شاید پس متولی شدن سازمان میراث فرهنگی، کانون اتومبیل رانی و جهانگردی صرفا برای دریافت گواهینامه بین المللی و ترانزیت اتومبیل بین مردم شهرت داشت ولی مدتی است دوباره این کانون با استفاده از خلاء های قانونی که در مدیریت سازمان میراث فرهنگی وجود دارد و البته ارتباطات مدیریتی، جایگاه ویژه ای برای خود در صنعت گردشگری بخصوص در سازمان میراث فرهنگی دست و پا کرده سعی در کنترل برخی از امور داشته است .

حضوری که از اوایل دولت دهم آغاز شد و با رویکار آمدن دولت یازدهم به نهایت خود رسید و به نوعی کانون اتومبیل رانی را به حیاط خلوتی برای مدیران میراثی تبدیل کرد . بد نیست بدانیم این موضوع با دو تصمیم اخیر سازمان میراث فرهنگی کاملا برای دست اندرکاران بخش خصوصی نمایان شد و باعث دلسردی خصوصی ها از آینده گردشگری ایران شده است.

اول اینکه برگزاری کلیه نمایشگاههای خارج از مرزهای کشورمان در زمینه صنعت گردشگری به این کانون واگذار شد ؛ تجربه ای که  سال های متمادی هرگز نتیجه مناسبی نداشته است و به جز صورت حساب های کلان برای صادرات نامرئی ایران ارمغانی به دست نیاورده است و دوم امضاء تفاهم نامه ای که معاون گردشگری کشورمان تمام قد ازآن دفاع کرد و این تفاهم نامه را حق مسلم کانون اتومبیرانی دانست.

این امتیاز چیزی نبود به جز واگذاری مسئولیت و اجرای احداث و راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در کشورهای بازار هدف گردشگری ایران ؛ امتیازی که به واقع بسیاری از فعالان بخش خصوصی بخصوص آژانس های مسافرتی را به آن متعرض کرده و باعث واکنش های متفاوتی در این زمینه شده است.

چون همانطور که می دانیم صنعت گردشگری، صنعتی کاملا خصوصی است و به تناسب سیاست های بخش خصوصی به آینده آن می توان امیدوار بود اما این تصمیم دقیقا مخالف واقعیت صادرات نامرئی است و باعث حضور گسترده دولت در اجرای طرح های جذب گردشگر خواهد بود چون بدون تردید احداث و یا راه اندازی دفاتر خدمات اطلاع رسانی گردشگری توسط کانون اتومبیل رانی و جهانگردی به نفع آنهایی که از حلقه قدرت فاصله دارند نیست و دست آنها را از بازارهای هدف دورنگه می دارد.

پس بجاست مسئولان سازمان میراث فرهنگی اگر واقعا قصد کمک به آینده گردشگری ایران را دارند یک بار برای همیشه این خلاء قانونی را برطرف کرده و امور گردشگری و اجرای سیاست های کلان دولتی را به دست خصوصی ها واگذار کنند نه اینکه شبه دولتی ها را دوباره در بازی گردشگری ایران شرک خود کنند.

/ 0 نظر / 20 بازدید