کلیدی ترین اصل مدیریت

یکی از اصلی ترین ارکان مدیریت بررسی امکانات و منابع قبل از هر تصمیم گیری هست بنابراین بهترین روش برای اصول مدیریت تمرکز کامل روی منابع و امکانات هر ارگانی خواهد بود.

برای اینکه مدیران این اصلی ترین قانون را فراموش نکنند یک هنرمند خوش فکر توانسته این دستور را به شکل یک کاریکتاتور طراحی کنه و من هم تصمیم گرفتم این کاریکاتور را با دیگران به اشتراک بگذارم.

/ 0 نظر / 5 بازدید