بدون شرح (2)

همانطور که قبلا گفته بودم تصمیم دارم هر چندوقت یکبار عکس هایی که برای خودم جالب بوده رو با شما به اشتراک بگذارم.

هر کدام از این عکس ها حاکی از رویداد یا اتفاقی یا تصویری از هنر یگانه خالقی هستی در گوشه و کنار جهان هستند بعضی ها امیدوار کننده و بعضی ها ناگوار و بعضی هم طبیعت شگفت آور. ازسوی دیگر هرکدام از این عکس ها نشان دهنده هوش و دیدگاه عکاس بوده که به نظر من هیچکدام از آنها اتفاقی نیستند و فکر و ایده ای در پس آنهاست؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید