باشگاه صحرایی

همیشه کلماتی چون آشپزخانه صحرایی، بیمارستان صحرایی و یا دادگاه صحرایی به گوش آشنا بوده اند اما ظاهرا باشگاه ورزشی صحرایی هم جدیدا به بازار آمده است.

سربازان ایالات متحده آمریکا در عراق هنگام بیکاری به انجام تمرینات ورزشی می پردازند که البته با توجه به شرایط و مقررات نظامی در منطقه خدمتشان با وسایل موجود برای خودشان تجهیزات باشگاهی را فراهم کرده و مشغول آماده سازی بدنشان هستند.

عکس ها: رویترز

/ 0 نظر / 7 بازدید