کشاورزی الجزایر

بخش کشاورزی،مشارکت متعادلی در اقتصاد الجزایر دارد و سهم آن در تولید ناخالص ملی 12-11 درصد است و22 درصد  نیروی کار الجزایر، در بخش کشاورزی،شاغل هستند.سهم بخش کشاورزی در اقتصاد الجزایر،پس ار استقلال کشور،به سرعت کاهش یافت. در سالهای بازسازی دولت، کمبود سرمایه گذاری، کمی منابع آب ، و وابستگی به آب باران برای آبیاری  از عوامل کاهش سهم کشاورزی بودند. تولید غلات و محصولات باغی و گیاهان صنعتی، بطور قابل توجهی کاهش یافت. در نتیجه، الجزایر امروزه، وابسته به واردات محصولات کشاورزی است و حدود 75% از نیازهای غدایی خود را از طریق واردات تامین می کند.

اگر چه،الجزایر دومین کشور بزرگ وسیع قاره آفریقاست،ولی اراضی قابل کشت آن حدود 2/8 میلیون هکتار است که فقط 4/3 درصد مساحت کل کشور است. صحرای وسیع، که بیشتر بخش جنوب مرکزی را اشغال کرده است ،برای کشاورزی قابل استفاده نیست.

بین سالهای 1961 تا 1986،تمام اراضی قابل کشت، توسط دولت کنترل می شد ،که به اراضی دولتی  کشاورزی سوسیالیستی شناخته می شدند.اراضی دولتی در سال 1987 منحل شدند و اراضی به مزارع جمعی کوچک و یا مزارع شخصی تقسیم شدند.

با وجود این اقدامات ،حدود یک سوم اراضی قابل کشت الجزایر،هنوز متعلق به  دولت است که به سرمایه گذران بخش خصوصی و کشاورزان ،اجاره داده می شود. دو سوم بقیه اراضی قابل کشت،(حدود 5 میلیون هکتار)در اختیار بخش خصوصی است.

محصولات عمده الجزایر غلات (بویژه گندم و جو) ،مرکبات، سبزیجات و انگور است.صادرات خرمای تازه ،در دهه گذشته بمقدار زیادی دارای رشد سریع بوده است و دومین کالای صادراتی بعد از هیدروکربنهاست.72000 هکتار تحت کشت درخت خرما در مناطق صحرایی هستند.خرمای الجزایر به کشورهای فرانسه،روسیه ،سنگال، و بلژیک صادر می شود.الجزایر یکی از صادرکنندگان مهم شراب و محصولات وابسته به ان است.

با وجود تلاش دولت برای احیاء بخش کشاورزی، تولیدات بخش بطور معنی داری  از سال 1962،کاهش یافته است و به 248000 هکتولیتر(6552160 گالن)در سال1996  رسیده است .در سال  1992 این مقدار 410000 هکتولیتر(10832200 گالن) بود.

الجزایر یکی از کشورهای تولیدکننده روغن زیتون است و بطور معمول سالانه حدود 150000 هکتولیتر (3963000گالن) روغن زیتون تولید می کند.

اغلب محصولات کشاورزی الجزایر،در دشتهای حاصلخیز اما باریک و کم عرض در اطراف بیجایا و آنابا در شرق، دشت میتیا در جنوب ،و آنسوی اوران از سیدی بل آبس تا تلیمکن کشت می شود.بخش کشاورزی وابسته به بارشها برای آبیاری است که اغلب سطح تولید را،مخصوصا در دوره خشکی، تحت تاثیر قرار می دهد.  برای مثال،برداشت غلات،بطور شدیدی تحت تاثیر شرایط خشکی قرار گرفت که در سال 2000 شمال افریقا را فراگرفت و تولید به نصف کاهش یافت.با وجود تاشهای دولت برای تامین بودجه، و کمکهای فنی  به کشاورزان و افزایش بهره وری بخش کشاورزی،الجزایر بخش عمده ای از غذای خود را(مخصوصا غلات و بطور عمده ،گندم) وارد کرده است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
على

بنام خداوند قادر،ضمن تشكر از مطالب خوب و ارزشمند شما بحث جغرافيا هم بسيار گسترده و زيبا و يادگيرى آن بسيار لذت بخش است پيشنهادبنده اين هست كه ازتمام ممالك عالم بخصوص در بحث كشاورزى مطلب بگذاريد،باتشكر و موفق باشيد.