صربستان و کشاورزی

توسعه کشاورزی ارگانیک،صادرات را متحول کرده است. کشاورزی ارگانیک در سال 1990 با مشارکت شهرداری Subotica شروع شد.هنگامی که تحریم اقتصادی در سال 2000 به پایان رسید،سرمایه گذاران، خریداران،  اعطاکنندگان وام، همراه با پروژه ها، سازمان و امکانات بازار صادراتی ، به صربستان آمدند. در سال 2006، وزارت کشاورزی،قانون کشاورزی ارگانیک را اعلام کرد، اما استانداردها هنوز نهایی نیستند و گواهینامه های اتحادیه اروپا، هنوز عملیات ارگانیک در صربستان را تایید می کنند.در سال 2004،دولت  پرداخت کمکهای مالی ،برای پوشش دادن نصف هزینه های گواهی و مشارکت و بعضی از اقدامات آموزشی را اعلام کرد. توسعه بخش توسط دولت و بدون مشاوره زیاد با بخش،پیش رانده شد.تمام بخشهای زنجیره ارگانیک،مهیا هستند ،اما بخش، سازمان یافته نیست،هماهنگی ،همکاری و مشارکت در بین پروژه ها ،فعالیت ها، و  وام دهندگان ضعیف است . فعالان اصلی ، وام دهندگان و کمپانیهایی هستند که علاقمند  به سازمان دهی بخش نیستند. مهمترین محصولات ارگانیک شامل میوه های جنگلی و یا پرورشی،توتهای صادراتی فریز و یا  فرآوری شده ،قارچهای جنکلی فریز،نمک زده و خشک شده است. 72  تولیدکننده در سال 2006 در 2411 هکتار و روی 14/0 درصد اراضی قابل کشت،دارای گواهینامه  ارگانیک بودند و 2155 هکتار، تحت حفاظت بودند .پتانسیل گسترش کشاورزی ارگانیک، در اینده بزرگ است.اراضی دارای گواهینامه، برای تولید محصولات جنگلی (انواع توت،قارچ و گیاهان دارویی)  تقریبا 450000 هکتار است که 12 درصد  کل اراضی عیرکشاورزی را شامل می شود.

اوضاع کشاورزی:

شرایط آب و هوایی صربستان،شرایطی مطلوب را برای مکانیزاسیون  اراضی تحت کشت محصولات و سبزیجات ،فراهم می کند. مزارع کشاورزی 70 درصد کل اراضی صربستان را شامل می شود. مهمترین محصولات،شامل: گندم، جو،ذرت ،چغندرقند،آفتابگردان،سویا،توتون، سیب زمینی، انگور،انواع توت،سیب ، و آلو است. و در اراضی تپه ای،گرایش به سمت پرورش گوسفند و گاو وجود دارد.

تقریبا 44 درصد از جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند و 3/17 درصد از کل جمعیت درگیر تولید در بخش کشاورزی هستند.  محصولات اولیه و فرآوری شده،مجموعا 25 درصد تولید ناخالص ملی را  شامل می شوند، که کشاورزی را به بزرگترین بخش اقتصادی تبدیل می کند.

مواد خام کشاورزی 17-16 درصد از کل صادرات را تعیین می کند. دگرگونی و تغییر از اقتصاد کشاورزی در صربستان با  مشخصه هایی مانند کاهش مشخص در مشارکت اجتماعی/ دولتی بخش ، رکود تعاونی بخش، و پویایی بخش خصوصی معین می شود. در نزدیکی مراکز صنعتی،کشاورزی با محصولات خاص توسعه یافته ،در حالی که  75درصد مزارع خصوصی چند پاره هستند،مزارع غیرتجاری با محصولات مخلوط در اراضی کمتر از 5 هکتار اداره می شوند.سن متوسط کشاورزان در حال افزایش یافتن است،سطح اطلاعات کشاورزی کشاورزان پایین است، و کشاورزان دارای مکانیزاسیون ناقصی هستند.

وضعیت کشاورزی ارگانیک:

داده های  اداری مطمئنی از تولیدات ارگانیک در صربستان وجود ندارد،اما یک برآورد به عمل آمده توسط سازمان های صدور گواهینامه ارگانیک اعلام می کند که 72 تولیدکننده ارگانیک در سال 2006، وجود دارند. در حدود 14 تای اینها درگیر کار با محصولات جنگلی هستند. اراضی دارای گواهینامه ارگانیک،تقریبا 2411 هکتار،14/0 درصد از اراضی قابل کشت و 2155 هکتار تحت حفاظت هستند. اراضی دارای گواهینامه برای محصولات جنگلی(توت، قارچ ،گیاهان دارویی)حدودا 450000 هکتار است که 12درصد کل اراضی اراضی غیرکشاورزی است.اگر چه  ارقام  غیرمطمئن هستند ،زیرا سازمانهای مختلف صادرکننده گواهینامه،برای یک منطقه معین گواهینامه می دهند و یا برای محصولات معین و یا مختلف،این امر صورت می گیرد.

تاسیسات سردخانه ای موجب تجمیع کشاورزان در گروه های پرورش می شود.که 15 تا 600 کشاورز در یک گروه قرار می گیرند.کمپانیهای محدودی صادرکننده محصولات جنگلی و گیاهان دارویی پرورشی خشک شده و ادویه ها هستند. جمع آوری قارچهای جنگلی ارگانیک دارای گواهینامه ، بخوبی و در وهله اول در مناطق جنوب غربی صربستان، توسعه یافته است. در مناطق کشت فشرده،غلات ارگانیک مانند گندم،ذرت،جو،و جودوسر و همچنین کدوتنبل، آفتابگردان بخوبی توسعه یافته اند.محصولات عمده ارگانیک،عبارت از آرد، کدوی خشک شده،دانه ها برای مصرف انسان،روغنها و خامه هستند.

چندین شرکت و مزرعه بزرگ دارای انحصار صادرات هستند. این محصولات در مزارعی با مساحت 100 تا 300 هکتار تولید می شوند ، که برای شرایط صربستان بزرگ هستند و تولیدکنندگان دارای گواهی اختصاصی هستند. تولید سبزیجات ارگانیک،نسبتا کوچک است.سبزیجات تازه،یخ زده، و کنسروشده و فلفل قرمز بطور عمده صادر می شوند،اما بعضی از سبزیجات تازه،وارد بازارهای محلی می شوند. برای محصولات دامهای اهلی،نمونه ای از گواهینامه های ارگانیک وجود ندارد.

  نتیجه نهایی این است که امکانات برای توسعه بعدی محصولات ارگانیک، بزرگ است و قابل انتظار است که در آینده، تولید محصولات ارگانیک افزایش یابد.

/ 0 نظر / 6 بازدید