نماد جهانی قربانیان انفجار مین در جهان

بعد از اتمام جنگ جهانی اول و دوم به دلیل مین های باقی مانده در سطح کشورهای درگیر هر ساله تعداد زیادی از مردم به دلیل انفجار مین زندگی خود را ازدست می دهند یا اینکه دچار آسیب های شدید جسمی می شود. به همین دلیل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که قانونی مبنی بر پاکسازی جهان از مین های جنگی تصویب کند و تمامی کشورها متعهد به اجرای آن شدند .

البته این اتفاق پس از جنگ جهانی دوم در کشورهایی که درگیر جنگ های خانمان سوز بوده اند نیز هر ساله قربانی می گیرد مثل ایران و ... به همین دلیل پس از تصویب این قانون در سازمان ملل نمادی برای این قانون روبروی دفتر سازمان ملل در شهر ژنو ساخته شده . این نماد در عین سادگی، بسیار گویاست.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید