بیمارستان رضوی از افتخارات بزرگ پزشکی و سلامت ایران است

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران:

بیمارستان رضوی از افتخارات بزرگ پزشکی و سلامت ایران است

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران گفت: یکی از افتخارات پزشکی و سلامت در ایران بیمارستان رضوی بوده که با سرمایه گذاری خوب در این راستا در جذب گردشگر سلامت بسیار موثر است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی رضوی، محسن شرکاء اظهار کرد: برای معرفی گردشگری اسلامی نیاز به فرهنگ پذیرش و فراهم آوردن زیرساخت ها است و باید خدمات را به گونه ای به توریست ارائه داد که برای بار دوم نیز جذب شود.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران افزود: برخی از کشورها ظرفیت کمتری از لحاظ سلامت و خدمات درمانی نسبت به ایران دارند؛ اما رقابت تنگاتنگی را با کشور ما در این بخش دارند و تعدادی از کشورهای اسلامی حتی در این مورد از ایران جلوتر هستند.

شرکاء خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت های کشور ایران، بحث پذیرش و جذب گردشگر است که از نظر آثار باستانی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و کمتر کشوری از نظر داشتن تمام فضاها به ایران شباهت دارد.

وی تاکید کرد: گردشگر سلامت کلمه بزرگی است و باید امکانات ویژه ای در زمینه پزشکی تدارک دیده شود و بیمارستان های مجهز نیز احداث شود تا بتوان در جذب گردشگر سلامت موثر واقع شد.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران یادآور شد: خوشبختانه در ایران اسلامی ظرفیت های خوبی در این زمینه وجود دارد که باید به آنها پرداخته و هزینه کرد؛ که مطمئناً با پرداختن به این موارد و معرفی درست آنها در آینده جایگاه ویژه ای در گردشگری سلامت داریم.

شرکاء افزود: اصولاً جذب گردشگر توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت در این بخش نظارت و بسترسازی را انجام می دهد.

وی با اشاره به پیشرفت های پزشکی در کشور اظهار کرد: پیشرفت های بخش پزشکی در ایران قابل تحسین است و از نظر علمی در دنیا حرف برای گفتن زیاد دارد و در حال حاضر پزشکان ایرانی در نقاط مختلف دنیا می درخشند.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در ارتباط با نقش بیمارستان رضوی گفت: یکی از افتخارات پزشکی و سلامت در ایران بیمارستان رضوی است و با سرمایه گذاری خوبی که انجام داده در جذب گردشگر سلامت موثر است و با افتتاح این بیمارستان جرقه امیدی در کشور و به ویژه خراسان رضوی و مشهد مقدس ایجاد شد.

گفتنی است سومین کنفرانس گردشگری سلامت کشور های اسلامی 28 و 29 آذرماه سال جاری در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد مقدس برگزار می شود.

دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران گفت: یکی از افتخارات پزشکی و سلامت در ایران بیمارستان رضوی بوده که با سرمایه گذاری خوب در این راستا در جذب گردشگر سلامت بسیار موثر است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی رضوی، محسن شرکاء اظهار کرد: برای معرفی گردشگری اسلامی نیاز به فرهنگ پذیرش و فراهم آوردن زیرساخت ها است و باید خدمات را به گونه ای به توریست ارائه داد که برای بار دوم نیز جذب شود.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران افزود: برخی از کشورها ظرفیت کمتری از لحاظ سلامت و خدمات درمانی نسبت به ایران دارند؛ اما رقابت تنگاتنگی را با کشور ما در این بخش دارند و تعدادی از کشورهای اسلامی حتی در این مورد از ایران جلوتر هستند.

شرکاء خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت های کشور ایران، بحث پذیرش و جذب گردشگر است که از نظر آثار باستانی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و کمتر کشوری از نظر داشتن تمام فضاها به ایران شباهت دارد.

وی تاکید کرد: گردشگر سلامت کلمه بزرگی است و باید امکانات ویژه ای در زمینه پزشکی تدارک دیده شود و بیمارستان های مجهز نیز احداث شود تا بتوان در جذب گردشگر سلامت موثر واقع شد.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران یادآور شد: خوشبختانه در ایران اسلامی ظرفیت های خوبی در این زمینه وجود دارد که باید به آنها پرداخته و هزینه کرد؛ که مطمئناً با پرداختن به این موارد و معرفی درست آنها در آینده جایگاه ویژه ای در گردشگری سلامت داریم.

شرکاء افزود: اصولاً جذب گردشگر توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت در این بخش نظارت و بسترسازی را انجام می دهد.

وی با اشاره به پیشرفت های پزشکی در کشور اظهار کرد: پیشرفت های بخش پزشکی در ایران قابل تحسین است و از نظر علمی در دنیا حرف برای گفتن زیاد دارد و در حال حاضر پزشکان ایرانی در نقاط مختلف دنیا می درخشند.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در ارتباط با نقش بیمارستان رضوی گفت: یکی از افتخارات پزشکی و سلامت در ایران بیمارستان رضوی است و با سرمایه گذاری خوبی که انجام داده در جذب گردشگر سلامت موثر است و با افتتاح این بیمارستان جرقه امیدی در کشور و به ویژه خراسان رضوی و مشهد مقدس ایجاد شد.

گفتنی است سومین کنفرانس گردشگری سلامت کشور های اسلامی 28 و 29 آذرماه سال جاری در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد مقدس برگزار می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید