گزارشی از آخرین آمار واردات و صادرات میوه در سال 84

خبرگزاری فارس: سال گذشته بیش از 575 هزار تن انواع میوه به ارزش 184 میلیون و 132 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شد که عمده میوه‌های وارداتی شامل موز، پرتقال، نارگیل، نارنگی و آناناس بود.

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، براساس مصوبات هیئت وزیران و به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندان دولت می‌تواند متناسب با افزایش یا کمبود تولید میوه با انجام تغییرات تعرفه‌ای نسبت به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای محصولات باغی اقدام کند.

ورود هر نوع میوه تازه موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب سال 1346 است. به طوریکه واردات میوه قبل از حمل از کشور مبدأ و در زمان ترخیص از گمرک نیازمند به اخذ گواهی و مجوزهای لازم است. واردکنندگان میوه باید قبل از حمل، گواهی عدم آلودگی را از کشور مبدأ اخذ و به سازمان قرنطینه نباتی ارائه نمایند و در صورت تأیید و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی اقدام به حمل کالا نمایند. میوه بعد از ورود به گمرک مجدداً توسط نماینده سازمان حفظ نباتات نمونه‌برداری و چنانچه عاری از آلودگی باشد، مجوز ترخیص آن صادر می‌شود.

بدیهی است مسائل مربوط به قرنطینه انواع نباتات به منظور جلوگیری از واردات محصولات ناسالم از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل وزارتخانه جهاد کشاورزی با فراهم کردن امکانات قرنطینه‌ای در مبادی ورودی و تلاش فراوان نقش بسیار مهمی در واردات محصولات نباتی و انواع میوه سالم ایفا می‌کنند که قابل تقدیر است چراکه صدور مجوز برای ورود اینگونه محصولات بدون آزمایشات و بررسی‌های لازم عواقب بدی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و به همین دلیل در برخی مواقع شاهدیم که تشریفات مربوط به ترخیص محصولات نباتی و انواع میوه قدری به طول می‌انجامد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران همچنین براساس ماده 11 قانون حفظ نباتات به اشخاصی که بدون پروانه هرگونه نبات و قسمت‌های نباتی از جمله میوه را وارد کنند اخطار داده می‌شود که حداکثر در ظرف مدت یک ماه جنس خود را به خارج از کشور برگردانند در غیر این‌صورت با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات کالا در گمرک معدوم خواهد شد.

ورود میوه‌های خوراکی به صورت خشک کرده، کنسرو شده، محفوظ شده، پخته شده، یخ زده و امثال آن نیز موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اخذ مجوز از اداره بهداشت است.

براساس این ماده قانونی ترخیص مواد غذایی از گمرک به هر شکل علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و واردکننده مکلف است برای اخذ پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگهداری به آنها اضافه شد را به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

باتوجه به برنامه‌های گمرک ایران در جهت اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از آخرین فعالیت‌های صادرات و واردات کالاهای مختلف، گزارش مقدماتی و اولیه واردات میوه در سال 1384 و سه ماهه اول 1385 که مطمئناً به تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و اطلاعاتی هم در اختیار مردم شریف کشورمان می‌گذارد، به شرح ذیل تهیه و ارائه می‌شود.

*میزان واردات میوه در سال 1384

در سال 1384 مقدار 575 هزار و 280 تن میوه به ارزش 184 میلیون و 132 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شد. بیشترین میزان واردات میوه به موز به میزان 497 هزار و 535 تن به ارزش 151 میلیون و 24 هزار دلار اختصاص دارد. پرتقال در رتبه دوم میوه‌های وارداتی سال 1384 جای گرفته است.

در این مدت 41 هزار و 425 تن پرتقال به ارزش 19 میلیون و 28 هزار دلار از کشورهای مختلف به کشورمان وارد شد.

همچنین سال گذشته 14 هزار و 180 تن نارگیل به استثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده به ارزش 4میلیون و 516 هزار دلار وارد کشور شد که در رده سوم میوه‌های وارداتی قرار دارد. پس از این میوه رتبه‌های بعدی به نارنگی با 3 میلیون و 459 هزار دلار، نارگیل قطعه‌قطعه‌ شده خشک کرده با 2 میلیون و 288 هزار دلار و آناناس با یک میلیون و 75 هزار دلار اختصاص دارد. سال گذشته 3 هزار و 839 تن نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده به ارزش 2 میلیون و 288 هزار دلار و 4 هزار و 158 تن آناناس به ارزش یک میلیون و 75 هزار دلار وارد کشور شد. گردو، سایر میوه‌های خشک، گلابی هندی، بادام، لیمو و انگور تازه از دیگر میوه‌های عمده وارداتی در سال گذشته هستند.

واردات میوه در سال 1384 به تفکیک هر ماه بدین‌شرح است:

* فروردین

در فروردین‌ماه سال گذشته بیشترین میزان واردات میوه به ترتیب به موز، آناناس، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، سایر میوه‌های خشک کرده و گردو اختصاص دارد. واردات کل انواع میوه در فروردین‌ماه سال گذشته 28 هزار و 386 تن به ارزش 8 میلیون و 572 هزار دلار بود.

* اردیبهشت

بیشترین میوه وارداتی در دومین ماه از سال 1384 به ترتیب به موز، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو، آناناس و سایر میوه‌های خشک کرده اختصاص دارد. در مجموع 56 هزار و 496 تن انواع میوه به ارزش 16 میلیون و 845 هزار دلار در اردیبهشت ماه سال گذشته وارد کشور شد.

* خرداد

موز، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، سایر میوه‌های خشک کرده، آناناس و نارگیل قطعه‌قطعه خشک کرده به ترتیب عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در خردادماه سال گذشته بود. واردات کل میوه در خردادماه سال 1384، 30 هزار و 966 تن به ارزش 9 میلیون و 915 هزار دلار بود.

* تیر

عمده‌ترین میوه‌های وارداتی در تیرماه سال گذشته به ترتیب شامل موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گردو بود.

در تیرماه سال گذشته در مجموع 35 هزار و 960 تن میوه به ارزش 11 میلیون و 431 هزار دلار به کشورمان وارد شد.

* مرداد

بیشترین میزان میوه وارداتی در مردادماه به ترتیب به موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گردو اختصاص دارد. مردادماه سال گذشته 35 هزار و 18 تن انواع میوه به ارزش 11 میلیون و 145 هزار دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شد.

* شهریور

موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گلابی پنج قلم عمده میوه‌های وارداتی در شهریورماه سال گذشته بود.

کل واردات میوه در شهریورماه سال گذشته 64 هزار و 884 تن بود که ارزش این میزان واردات میوه 22 میلیون و 181 هزار دلار بود.

 

* مهر

بیشترین میزان میوه وارداتی در مهرماه سال گذشته به موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و گردو اختصاص دارد.

واردات کل انواع میوه در مهرماه سال گذشته 54 هزار و 812 تن و به ارزش 18 میلیون و 194 هزار دلار بود.

* آبان

موز، پرتقال، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و آناناس عمده‌ترین میوه‌های وارداتی در آبان‌ماه سال گذشته بود. در این ماه در مجموع 75 هزار و 539 تن میوه به ارزش 24 میلیون و 665 هزار دلار وارد کشورمان شد.

* آذر

در آخرین ماه از پائیز سال 1384 کل واردات میوه 50 هزار و 142 تن به ارزش 15 میلیون و 629 هزار دلار بود. موز، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو، آناناس و نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در آذرماه سال گذشته بود.

* دی

بیشترین میزان میوه وارداتی در دی‌ماه سال گذشته به موز، نارنگی، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده و آناناس اختصاص دارد. واردات کل میوه در دی‌ماه سال گذشته 51 هزار و 859 تن به ارزش 16 میلیون و 176 هزار دلار بود.

* بهمن

بهمن‌ماه سال گذشته 39 هزار و 460 تن انواع میوه به ارزش 12 میلیون و 293 هزار دلار وارد کشورمان شد. موز، نارنگی، نارگیل باستثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو و آناناس عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در بهمن‌ماه سال گذشته بود.

* اسفند

51 هزار و 758 تن انواع میوه به ارزش 17 میلیون و 87 هزار دلار در اسفندماه سال گذشته از کشورهای مختلف به کشورمان وارد شد.

موز، نارنگی، نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده، گردو و پرتقال عمده‌ترین میوه‌های وارداتی کشورمان در اسفندماه سال گذشته بود.

*تأثیر تغییر تعرفه‌ها بر واردات میوه در سال گذشته

براساس این گزارش سال گذشته در تعرفه واردات برخی از انواع میوه‌ها تغییراتی اعمال شد. به طوریکه از تاریخ 18/4/1384 سود بازرگانی موز، آناناس، نارگیل، انبه، گیلاس، آلبالو و زردآلو به صفر رسید.

شایان ذکر است پس از این تاریخ این اقلام با حقوق پایه 4 درصد وارد شده است.

از ابتدای سال 84 تا تاریخ 18/4/84 حقوق ورودی سیب، پرتقال و نارنگی هر کدام 45 درصد ارزش کالا بوده ولی از این تاریخ به منظور ورود میوه در بازارهای داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان برای تهیه میوه با قیمت مناسب براساس مصوبه هیئت وزیران تا تاریخ 28/9/84 سود بازرگانی این 3 قلم محصول به صفر کاهش یافته است و پس از آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی از تاریخ 28/9/84 تا 1/12/84 به 26 درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه اینکه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و امکان تأمین میوه شب عید از سوی مردم 26 درصد سود بازرگانی مذکور تا ابتدای سال 85 مجدداً به صفر کاهش یافت.

لازم به توضیح است که براساس مقررات صادرات و واردات سال 1385 حقوق ورودی پرتقال، نارنگی، سیب، زردآلو، گیلاس و آلبالو متغییر است

باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده حقوق ورودی پرتقال و نارنگی در حال حاضر 10 درصد است که از تاریخ 1/7/1385 لغایت 15/11/1385، 45 درصد ارزش کالا خواهد بود. حقوق ورودی سیب نیز 10 درصد بوده و از تاریخ 1/4/1385 لغایت 15/11/1385، 45 درصد ارزش سیب به عنوان حقوق ورودی اخذ می‌شود. حقوق ورودی گیلاس و آلبالو نیز از تاریخ 1/2/1385 لغایت 1/6/1385 مشمول 45 درصد ارزش این میوه است. واردکنندگان زردآلو نیز باید تا تاریخ اول شهریورماه سال جاری، 45 درصد ارزش این میوه را به عنوان حقوق ورودی بپردازند که این میزان حقوق ورودی از تاریخ 1/2/1385 توسط گمرکات اجرایی اخذ می‌گردد. در بقیة ماه‌های سال حقوق ورودی این میوه 10 درصد است. لازم به ذکر است که حقوق ورودی «موز» تا پایان سال 4 درصد تعیین شد.

بدیهی است مقررات صادرات و واردات و تغییرات مربوط به آن به تصویب کمیسیون ماده یک شامل: وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق تعاون و نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد و جهت اجرا به گمرک ایران ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است در مقاطعی که سود بازرگانی جهت واردات انواع میوه صفر درصد تعیین شد حقوق پایه آن که 4 درصد بود از واردکنندگان دریافت می‌شد.

بررسی‌های گمرک ایران نشان می‌دهد تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در سال گذشته 46 میلیون و 764 هزار دلار انواع میوه به کشور وارد شده اما بعد از آن تا پایان سال 137 میلیون و 360 هزار دلار میوه به کشور وارد شد. به عبارتی 34 درصد از میوه‌های وارداتی کشور در سال گذشته قبل از تغییر تعرفه‌ها مربوط به 4 ماهه اول سال 1384 بود. 66 درصد از کل واردات میوه نیز شامل موز، آناناس، نارگیل، سیب، پرتقال، نارنگی، انبه، گیلاس، آلبالو و زردآلو پس از تغییر تعرفه وارد کشور شد.

با بررسی‌های آماری درمی‌یابیم در سال گذشته 151 میلیون و 24 هزار دلار موز وارد کشور شد که از این میزان واردات 107 میلیون و 561 هزار دلار آن پس از صفر شدن سود بازرگانی صورت گرفت و 43 میلیون و 463 هزار دلار در 4 ماهه اول با تعرفه 60 درصد وارد شد. در این مدت همچنین میزان واردات پرتقال 19 میلیون و 27 هزار و 908 دلار پرتقال بود که از این میزان یک میلیون و 83 هزار دلار با تعرفه 45 درصدی و 17 میلیون و 944 هزار و 528 دلار با حذف سود بازرگانی وارد شد.

میزان واردات نارگیل به استثنای نارگیل قطعه‌قطعه شده در سال 84 به میزان 4 میلیون و 516 هزار و 816 دلار بود که واردات 3 میلیون و 450 هزار دلار آن پس از حذف سود بازرگانی و یک میلیون و 67 هزار دلار در 4 ماهه اول سال گذشته و با تعرفه 30 درصد بود. این گزارش می‌افزاید در سال گذشته 3 میلیون و 459 هزار و 355 دلار نارنگی وارد شد که از این میزان 761 هزار و 959 دلار با تعرفه 30 درصدی و 2 میلیون و 697 هزار دلار آن در یک ماهه آخر سال گذشته سود بازرگانی صفر وارد شد. میزان تعرفه نارنگی در 4 ماهه اول سال گذشته 45 درصد و در ماه‌های دی و بهمن نیز 30 درصد بود.

میزان واردات نارگیل قطعه‌قطعه شده خشک کرده در سال گذشته 2 میلیون و 288 هزار دلار بوده که از این میزان 253 هزار دلار آن در 4 ماهه اول سال و با تعرفه 30 درصد و مابقی آن در 8 ماهه منتهی به پایان سال و پس از صفر شدن سود بازرگانی وارد شد.

در سال گذشته همچنین یک میلیون و 74 هزار دلار آناناس وارد شد که از این میزان 281 هزار دلار آن در 4 ماهه اول و با تعرفه 40 درصد وارد شده و 793 هزار دلار آن پس از حذف سود بازرگانی وارد گردید. سال گذشته در مجموع 176 هزار دلار سیب وارد کشور شد که کلیه واردات این محصول در سال گذشته پس از صفر شدن سود بازرگانی وارد شد. حقوق ورودی واردات سیب در 4 ماهه اول سال گذشته 45 درصد و در ماه‌های دی و بهمن 30 درصد بود.

اینکه باتوجه به مقررات حاکم بر واردات کشور چه میزان از واردات میوه‌جات پس از افزایش مجدد تعرفه‌ها با نرخ مورد نظر وارد می‌شود جای تأمل دارد و نیز این سؤال مطرح است که چه کسانی از کاهش سود بازرگانی متنعم می‌شوند.

براساس این گزارش همچنین در سال گذشته بیشترین میزان واردات میوه به ترتیب در ماه آبان و شهریور صورت گرفت. در آبان ماه سال گذشته 24 میلیون و 665 هزار دلار انواع میوه وارد کشور شد. میزان میوه‌های وارداتی در ماه شهریور 22 میلیون و 181 هزار دلار بود. کمترین میزان میوه‌های وارداتی در ماه فروردین و خردادماه سال گذشته صورت گرفت.

*میزان واردات میوه از کشورهای عمده در سال 84

73 درصد از میوه‌های وارداتی ایران در سال 1384 از طریق امارات بود. سال گذشته 134 میلیون و 900 هزار دلار انواع میوه از امارات به کشورمان وارد شد. کشور فیلیپین با 23 میلیون و 400 هزار دلار در رتبه بعدی قرار دارد. پس از فیلیپین بیشترین میزان واردات میوه از کشور ترکیه به ایران صورت گرفت. این میزان 9 میلیون دلار بود.

آفریقای جنوبی با 4 میلیون و 700 هزار دلار و اکوادور با 3 میلیون و 900 هزار دلار از دیگر صادرکنندگان میوه به ایران در سال 1384 بود.

این گزارش حاکیست، عمده‌ترین میوه‌های وارداتی از امارات متحده عربی شامل موز، پرتقال، نارگیل، نارنگی، گردو و آناناس بود. عمده میوه‌های وارداتی از کشور فیلیپین شامل موز و آناناس، از ترکیه موز و فندق و از آفریقای جنوبی پرتقال بود.

در سال گذشته 5/95 درصد از مجموع میوه‌های وارداتی به کشور به 5 کشور امارات متحده عربی، فیلیپین، ترکیه، آفریقای جنوبی و اکوادور اختصاص داشت. از 5 کشور فوق‌الذکر 175 میلیون و 900 هزار دلار میوه در سال گذشته وارد کشور شد.

*نکاتی درخصوص واردات میوه

از نظر گمرک ایران باتوجه به سهم چشمگیر کشور امارات متحده عربی در صادرات میوه به ایران باید به این نکته اشاره کرد که مبدأ حمل میوه‌های وارداتی از این کشور به ایران در واقع امارات متحده عربی نبوده، اما باتوجه به اینکه فاکتور واردات میوه در امارات صادر و به نوعی معامله در این کشور انجام می‌شود، از نظر گمرک ایران کشور صادرکننده امارات متحده عربی است و در آمارها نیز حجم چشمگیر واردات به این کشور اختصاص دارد. بنابراین اسنادی که برای واردات میوه به گمرک ارائه شده از طرف امارات متحده عربی صادر گردیده در صورتیکه حمل آن از مبادی اصلی تولید میوه که عمدتاً کشورهای آمریکای جنوبی هستند، صورت گرفت و هیچ کدام از میوه‌های وارداتی تولید این کشور نیست.

بدیهی است که تجزیه و تحلیل و بررسی بیشتر این نکته برعهده صاحبنظران خواهد بود اما به هرحال باید به این سؤال پاسخ گفت که چرا بازرگانان تمایل دارند معاملات خود را در این کشور انجام دهند.

در سال گذشته هرچند که به لحاظ آماری امارات متحده عربی بیشترین میزان صادرات میوه به ایران را دارا بوده اما با بررسی لازم درمی‌یابیم بیشترین میزان واردات میوه براساس کشورهای تولیدکننده میوه به ترتیب به 5 کشور فیلیپین، اکوادور، آفریقای جنوبی، کلمبیا و سریلانکا اختصاص دارد که در این آمار نامی از امارات متحده عربی به عنوان کشور عمده تولیدکننده میوه وجود ندارد. بنابراین تنها معامله میوه برای صادرات این محصول به ایران در امارات متحده عربی انجام شد.

در این مدت 110 میلیون و 100 هزار دلار انواع میوه از فیلیپین به ایران وارد شده که 2/59 درصد از ارزش کل میوه‌های وارداتی به ایران را به خود اختصاص داد. پس از آن اکوادور با 24 میلیون و 200 هزار دلار، آفریقای جنوبی با 18 میلیون و 900 هزار دلار، کلمبیا با 6 میلیون و 400 هزار دلار و سریلانکا با 5 میلیون و 300 هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این مدت 6/89 درصد از ارزش کل واردات میوه به ایران از این 5 کشور صورت گرفت.

*گمرک ایران و مسائل مربوط به واردات میوه

هم‌اکنون توسط وزارت جهاد کشاورزی گمرکات مهرآباد، بازرگان، بندرعباس، بوشهر، خرمشهر و آبادان، انزلی و نوشهر به امکانات قرنطینه‌ای مجهز هستند. همچنین در جهت ایجاد تسهیلات برای واردات و صادرات میوه به پاکستان گمرک ایران مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی انجام داده تا در گمرک میرجاوه نیز تسهیلات قرنطینه در اختیار واردکنندگان و صادرکنندگان قرار دهد. لازم به ذکر است در سال 1384 درآمد گمرک ایران از محل واردات هر کیلو میوه حدود 264 ریال بوده و از این طریق نزدیک به 11 میلیون دلار درآمد از واردات میوه کسب کرد. همچنین در سه ماهه اول سال جاری درآمد گمرک ایران از محل واردات هر کیلو میوه به دلیل کاهش سود بازرگانی «موز» به 4 درصد 179 ریال بود.

*واردکنندگان عمده میوه در سال 1384

در سال گذشته 184 میلیون و 132 هزار دلار انواع میوه وارد شد که از این میزان 41 میلیون و 332 هزار دلار توسط شرکت ص.م.ا وارد شد. شرکت‌های م.ط.ا با واردات انواع میوه به ارزش 27 میلیون و 148 هزار دلار و شرکت ف.ب با واردات 20 میلیون و 837 هزار دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین شخصی به نام ع.ا با 20 میلیون و 342 هزار دلار و شخص دیگری به نام ع.م.ا با 13 میلیون و 366 هزار دلار عمده‌ترین اشخاص حقیقی واردکننده میوه در سال 1384 بوده‌اند.

پس از آنها شخصی به نام «م.خ» با 9 میلیون و 150 هزار دلار، شرکت س.د با 8 میلیون و 747 هزار دلار، شخصی به نام م.ع.خ با 5 میلیون و 827 هزار دلار، شرکت م.ا.س با 5 میلیون و 619 هزار دلار و شخصی به نام ا.ب با 4 میلیون و 367 هزار دلار عمده‌ترین واردکنندگان میوه در سال 1384 بوده‌اند.

ده شخص حقیقی و حقوقی فوق‌الذکر در مجموع 156 میلیون و 735 هزار دلار انواع میوه در سال گذشته وارد کردند که 85 درصد از کل واردات میوه را در سال گذشته به خود اختصاص داد که از این میزان 8/56 درصد توسط 5 شخص حقوقی و 7/28 درصد از کل واردات توسط 5 شخص حقیقی وارد شد.

*میزان واردات میوه در 3 ماهه سال 1385

در 3 ماهه اول سال جاری 157 هزار و 800 تن انواع میوه به ارزش 54 میلیون و 200 هزار دلار وارد کشور شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 7/26 درصد و از حیث ارزش 6/36 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این مدت 113 هزار و 576 تن موز به ارزش 35 میلیون و 489 هزار دلار از کشورهای مختلف به ایران وارد شده است. بیشترین میزان واردات در بین میوه‌ها در سه ماهه اول سال جاری به موز اختصاص دارد.

پس از موز پرتقال با 25 هزار و 636 تن و به ارزش 11 میلیون و 546 هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید