سگ اسکیت باز

انسان توانسته بسیاری از حیوانات چه اهلی و چه وحشی را آموزش دهد و در مواردی از آنها استفاده کند به عنوان مثال سگ های پلیس و ... اما این سگ به نوعی دیگر آموزش دیده و قادر با اسکیت سواری است حتی در برخی از مسابقات نیز مقام آورده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید