افغانستان، طالبان، جنگ و زندگی به روایت تصویر (قسمت اول)

افغانستان کشوره همسایه شرقی ایران چندین سال است که درگیر جنگ های داخلی و ناآرامی های گسترده بوده است و این شرایط باعث شده جامعه آسیب های جدی ببیند یا اینکه دستخوش تغییرات شگرفی شده است.

فقر، اعتیاد و بی سوادی زنان و مشکلات پزشکی همیشه گریبانگیر برخی از شهرهای این کشور همسایه بوده است که این موضوع خود سوژه ای برای عکاسان بین المللی بوده است البته نگاه بیشتر این عکاسان زندگی زنان و کودکان افغانستان که درواقع بیشتر آسیب را از این نابسامانی های طولانی دیده اند مورد بررسی قرار داده است.

 به همین دلیل تصمیم گرفتم مجموعه ای ٧ قسمتی را به عنوان «افغانستان، طالبان، جنگ و زندگی » را به روایت تصویر برای شما تهیه کنیم . من هرگونه توصیف، توضیح، اظهار نظر و یا تفسیر را به عهده شما بیننده گرامی می گذارم و هیچگونه نظری به غیر از اشتراک این تصاویر با شما بزرگواران ندارم. اینک اولین قسمت از این مجموعه مقابل شماست.

 (در صورتی که نیاز به اصل عکسها دارید لطفا درخواست خودتون رو برای من ایمیل کنید تا در این عکس ها در اختیار شما قرار گیرد.)

/ 0 نظر / 8 بازدید