صنعت موتورسیکلت در هندوستان

پیش بینی می شود برخلاف تصورها صنعت موتورسیکلت سازی هندوستان در سال مالی 2012-13 تنها بین 8 تا 9 درصد رشد داشته باشد.

همان طور که جداول و شاخص های تجاری سال مالی 2011-12 میلادی درصنعت موتورسیلکت سازی 2W هندوستان نشان می دهد در این سال 4/13 میلیون دستگاه موتورسیکلت در این منطقه فروخته شده که رشدی معادل 14 درصد را نسبت به سال مالی قبلی خود در این زمینه نشان داده است.

این درحالی است که با توجه به نرخ تورم و البته افزایش قیمت سوخت در جهان خودروسازی هندوستان به ترتیب در بخش خودروهای سواری، خودروهای سنگین و نیمه سنگین در همین دوره رشدی کند و دربرخی مواقع منفی را به خود دیده اما موتورسیکلت سازی علی رغم تمام این موارد همچنان روی خط رشد بوده و رشدی معادل 14 درصد را تجربه کرده است.

البته این رشد هرگز حکایت از رونق تولید موتورسیکلت نیست چون اگر با دقت در این صنعت بنگریم در می یابیم این رشد غیر قابل پیش بینی در صنعت موتورسیکلت سازی هندوستان در زمینه تولید نبوده است آنهم به این دلیل که رشد تولید در نیمه دوم سال 2011-12 میلادی حدود 11 درصد بوده درحالی که همین آمار بیانگر 1/17 درصد رشد در نیمه اول سال یاد شده است.

البته اگر کاملا دقیق و موشکافانه به موضوع کاهش آهنگ تولید موتورسیکلت در دوره یاد شده توجه داشته باشیم در می یابیم رشد تولید در نیمه دوم سال 2011-2012 دقیقا 8/7 درصد بوده و در حالی که در شش ماهه اول همان سال رشد تولید 4/16 درصد را به خود دیده بوده اس؛ این اتفاق حتی در بخش موتورسیکلت های اسکوتر که یکی از انواع پرتقاضایی هندوستان هستند نیز دیده شده بخشی که در هر دو نیمه سال مالی یاد شده رشدی معادل 20 درصد را به خود دیده بود.

براساس اطلاعات و آمار ارایه شده از تجارت داخلی هندوستان در شاخه موتورسیکلت های اسکوتر طی سال مالی 2011-12 1/19 درصد رشد را می بینیم این درحالی است که همین موتورسیکلت ها در سال مالی 2010-11 تنها 6/17 درصد رشد را برای صاحبان صنایع مربوطه به ارمغان آورده بودند.

بطور کلی ، ICRA به عنوان منبع سنجش صنعت موتورسیکلت سازی با درنظر گرفتن این اطلاعات و آمار تایید کرده است در سال مالی 2012-13 حجم رشد موتورسیکلت سازی هندوستان بین 8 تا 9 درصد خواهد بود این درحالی است که طی سه سال گذشته براساس آمار ارایه شده از سوی CAGR رشد صنعت موتورسیکلت سازی رشد 8/21 درصد را انتظار داشته است.

با توجه به تمام این اطلاعات پیش بینی میان مدت CAGR درباره صنعت موتورسیکلت سازی هندوستان ثبت رشد سالانه ای بین 9 تا 11 درصد است که با این شرایط می توان انتظار داشت صنعت موتورسیکلت هندوستان فروش 24 تا 26 میلیون دستگاه موتورسیکلت را در دو بخش فروش داخلی و صادراتی را در سال مالی 2016 -17 به خود ببیند که این رقم نشان های مثبتی از آینده صنعت موتورسیکلت سازی در این منطقه ازجهان خواهد بود. هرچند فروش داخلی موتورسیکلت به عقیده بسیاری از کارشناسان در همین منطقه از جهان به دلیل توسعه شهرنشینی و افزایش توان مالی افراد و از همه مهمتر افزایش قیمت بنزین بازار مناسبی برقرار است و زمینه حضور رقبای تازه ای به وجود می آید.

 

جدول شماره 1- بررسی روند فروش در صنعت موتورسیکلت سازی هندوستان

 

 

تقاضای میان مدت

تجزیه و تحلیل ترکیبی فرهنگ مردم هندوستان و ساختار صنعت موتورسیکلت سازی این کشور چهار نکته طلایی را برای صاحبات صنایع موتورسیکلت سازی هندوستان و خارجی به ارمغان می آورد که آینده ای روشن در انتظار آنهاست.

این چهارنکته عبارتند از جمعیت هندوستان، سطح نفوذ موتورسیکلت در میان اقشار مختلف ، پایین آمدن سن استفاده از این وسیله نقلیه و چرخه جایگزین که به عقیده کارشناسان ICRA باعث شده صنعت موتورسیکلت در این بخش از جهان از سال 2001 میلادی با 4 میلیون دستگاه به 13 میلیون دستگاه در سال 2011 میلادی برسد و این گروه معتقدند این عوامل می تواند انگیزه ای برای رشد مجدد و ادامه دار صنعت موتورسیکلت سازی در هندوستان باشد.

نمودار 1: جمعیت تخمینی از جوانان هند (20-40 سال سن)

طی 5 سال آینده تخمین زده می شود جمعیت جوان هندوستان به عنوان بازار هدف صنعت موتورسیکلت به 41 میلیون نفر برسد.

نمودار 2: روند نفوذ موتورسیکلت در خانواده های هندی


مزیت جمعیت شناختی
در بازه سنی 20 تا 40 سال که به عنوان بازار هدف کلیدی صنعت موتورسازی هندوستان تعیین شده است در حدود 77 میلیون نفر طی یک دهه گذشته به جمعیت کل هندوستان اضافه شده است که این تعداد علاوه بر ایجاد فرصت طلایی در صنعت یادشده بیان از تجارتی گسترده در صنعت موتورسیکلت سازی این کشور خواهد داشت .

این درحالی است که اگر با دقت به میانگین سنتی این افراد در هندوستان توجه داشته باشیم با 25 سال تقریبا 9 سال جوانتر از بازار هدف چین برای سازندگان موتورسیکلت در سراسر جهان است هرچند نمی توان تفاوت 12 ساله و 19 ساله این بازار هدف را به ترتیب نسبت به بازار خریداران ایالات متحده و ژاپن نادیده گرفت. این در حالی است که براساس اطلاعات و آمار طی 5 سال آینده علاوه بر افزایش قابل ملاحظه جمعیت هندوستان 41 میلیون نفر به متقاضیان جدید موتورسیکلت در این شبه قاره اضافه شودو این موضوع یعنی موقعیتی بالقوه برای تجارت موتورسیکلت وبطور کلی صنایع وابسته آن .

ضریب نفوذ بازار

طبق تحقیقات گسترده برآورد شده ظریف نفوذ موتورسیکلت در خانواده های هندی در سال 2001 میلادی معادل دوازده درصد بوده است همین امر باعث شده تا با توجه به افزایش تقاضا رشدی بسیار غیر قابل پیش بینی در میان خانواده های هندی از این تاریخ به بعد تا سال 2011 میلادی رخ دهد و سالانه رشدی معادل 4/3 درصد را به خود ببیند و در نهایت در این تاریخ به نفودی معادل 21 درصد میان خانواده های هندی افزایش یابد این درحالی است که ضریب نفوذ این وسیله دو چرخ میان خانواده های هندی بسیار پایین تر از بازارهای نوظهوری مانند برزیل، اندونزی ، تایلند و تایوان باقی مانده است و از سوی دیگر نفوذ موتورسیکلت در میان هندی ها در مناطق مختلف این کشور کاملا متفاوت بوده و بطور متوسط در مناطق روستایی تقریبا 5/2 درصد کمتر از مناطق شهری تعیین شده است . هرچند نباید گسترش زندگی صنعتی و کوچک شدن خانواده های سنتی را در هندوستان فراموش کرد عاملی که در تشکیل خانواده های جدید و مستقل تعیین کننده است و در نهایت به افزایش تقاضای موتورسیکلت منجر خواهد شد.

نمودار 3: روند توسعه تعدادموتورسیکلت در هندوستان

بطور کلی 8/51 میلیون دستگاه موتورسیکلت طی سال 2007 میلادی تا 2011 میلادی در هندوستان فروخته شده است

نمودار 4: متوسط سن موتورسیکلت های مورد استفاده در هندوستان با توجه به نوع آنها


کوچک کردن چرخه جایگزین
درحالی که تعداد موتورسیکلت ها در هندوستان طی دهه گذشته دوبرابر شده چرخه جایگزینی آنها نیز از  7 سال در سال 2001 میلادی به 5 سال در سال 2011 میلادی کاهش یافته است که این یعنی فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در تولید و فروش موتورسیکلت با توجه به چرخه جایگزینی کوچک آن در این منطقه از جهان است.

این خبر خوش برای تولید کنندگان و دست اندکاران موتورسیکلت سازی بیانگر آن است که مسافت طی شده توسط راکبان موتور درسال 2001 نسبت راکبان موتورسیکلت در سال 2011 میلادی بسیار بیشتر شده و روند فرسایش بالا رفته است.

از آنجا که در محاسبات اقتصادی و البته علمی صنعت موتورسیکلت سازی مسافت پیموده شده در سن وسیله نقلیه ضرب خواهد شد تا چرخه جایگزینی مشخص شود پیش بینی شده این مدت یعنی 5 سال برای جایگزینی موتورسیکلت در خانواده های هندی پایینتر نخواهد آمد و در نهایت روی همین مرز ثابت باقی خواهد ماند.

جالب است بدانید 50 درصد تولید صنعت موتورسیکلت سازی هندوستان که در داخل آن کشور استفاده می شود را خریدارانی که برای اولین بار موتورسیکلت می خرند تشکیل می دهند و 30 درصد مربوط به کسانی است که به دنبال بروز کردن موتورسیکلت خود هستند و تنها 20 درصد به عنوان وسیله نقلیه دوم خانواده برای خرید موتورسیکلت به فروشگاه ها مراجعه می کنند.

با توجه به فروش 49 میلیون موتورسیکلت در بازار هندوستان طی 5 سال گذشته و درنظر گرفتن دوره جایگزینی 5 ساله باید منتظر ورود تقاضای گسترده ای در این کشور باشیم هرچند طی این مدت افزایش تقاضای موتوراولی ها نیز افزایش یافته و همین امر در کنار تبلیغات گسترده جهت خرید موتورسیکلت در روستاها و شهرستان های دورافتاده می تواند افق های تازه ای را در صنعت موتورسیکلت برای تولید کنندگان به ارمغان بیاورد چون نه تنها طراحی های جدید و کارایی بهتر دلیل تمایل به خرید شده بلکه کاهش هزینه سوخت عاملی شده برای خرید موتورهای بروز شده در سطح جهان که هندوستان به عنوان بازار بزرگی در آن قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل موردی در صنعت موتورسیکلت سازی هندوستان

هرچند صنعت موتورسیکلت با توجه به آمار در حال رشد است اما اسکوترها در این صنعت بیشتر ازبقیه رشد کرده اند

نمودار 5- بررسی روند توسعه فروش موتورسکیلت در همه مدل ها (بخش فروش داخلی)
نمودار 6- بررسی روند فروش موتورسیکلت به صورت تفکیکی

همواره در آمارهای حسابداری صنایع بخش موتورسیکلت سازی به عنوان بزرگترین زیر مجموعه از صنعت تولید وسیله نقلیه دوچرخ در هندوستان با 1/10 میلیون دستگاه فروش سالانه خودنمایی می کند. با این حال طی 5 سال گذشته شواهد بیانگر آن است که صنعت موتورسیکلت سازی در کل صنایع وسیله نقلیه دوچرخ درحال کوچک شدن است بطوری که این بخش در سال 2006-2007 میلادی سهمی معادل 5/83 درصد از کل را به خود اختصاص داده بود درحالی که همین صنعت در سال 2011- 2012 تنها توانست حدود 1/75 درصد کل را دربرگیرد که نشان از کوچک شدنش بوده است.


هرچند در کل صنعت موتورسیکلت سازی در کل توانسته بود رشد 9 درصدی را در این سال یعنی 2011 و 2012 تجربه کند این درحالی است که اسکوترها به عنوان یکی از گروه های موتورسیکلت طی این مدت بسیار سریعتر از دیگر گروه های خود رشد کرده اند و آمار 2/22 درصدی را به خود اختصاص داده اند و موتورگازی ها هم تنها تنوانسته اند 17 درصد رشد را تجربه کنند .

براساس گزارشهای موجود هر سه زیرمجموعه موتورسیکلت ها یعنی موتورسیکلت های معمولی، اسکوترها و موتورهای گازی گروه مخصوصی از جامعه را به عنوان بازار هدف خود درنظر گرفته اند و سازندگان و فروشندگان با توجه به این موضوع کسب و کار خود را توسعه می دهند . (بطور کلی تولید کنندگان هر یک از این وسایل نقلیه براساس استفاده از این نوع وسایل نقلیه طبق پارامترهای الگوی استفاده ، وسیله نقلیه خانواده یا شخصی ، مشخصات مصرف کننده و دلیل خرید مثل کسب و کار یا رفت و آمد عادی بازار خود را تقسیم بندی کرده اند). در این بین اسکوترها و موتورسیکلت هیرو به عنوان وسیله نقلیه ای بسیار مناسب در زندگی شهری جمعیت زنان را بازار هدف خود تعیین کرده است در حالی که برخی مردان نیز به مدل های مختلف اسکوتر و هیرو تمایل نشان داده اند. البته نباید فراموش کرد مدل های هوندا اکتیوا و اسکوتر وگو به عنوان موتورسیکلتی با دو بازار هدف زنان و مردان در بازار مصرف هندوستان بیشتر تقاضا در میان اقشار متوسط روبه پایین جامعه را  به خود اختصاص داده است. در بخش های روستایی به دلیل جاده های ناهموار و البته حمل بارهای سنگین دیگر گروه های موتورسیکلت که دارای استحکام بهتری هستند محبوب شده اند .

بطور کلی با توجه به تمام تحقیقات و نشانه های بازار صنعت موتورسیکلت هندوستان در تمام بخش ها رشد قابل ملاحظه ای را تجربه خواهدکرد اما در بخش اسکوتورها می توان شاهد رشد قابل قبول تر و البته جالبتری را در میان شهرها و روستا  پیش بینی کرد.

کارشناسان این رشد غیر قابل تصور در بخش اسکوترها را به این دلایل می دانند که عبارتند از (الف) این وسیله نقلیه با توجه به داشتن گیربکس اتوماتیک و قابلیت هدایت ساده تر برای بانوان جذاب تر بوده (ب) افزایش زندگی شهرنشینی و رشد قابل ملاحظه زنان شاغل در جامعه (ج) ارایه تکنولوژی های نوین توسط سازندگان (د) قیمت قابل قبول تر این نوع وسیله نقلیه در میان اقشار مختلف جامعه  


در حالی که هر یک از سه زیر بخش است محرک های رشد مشخص، انتظار می رود بخش اسکوتر برای حفظ سرعت رشد آن سریع تر از صنعت 2W به عنوان یک کل. رشد حجم سریع تر از بخش اسکوتر است.

برهمین اساس ICRA پیش بینی کرده بخش اسکوتر از صنعت موتورسیکلت سازی رشد 1/19 درصدی اسکوترها در بازار موتورسیکلت هندوستان در سال 2011 تا 12 به 27 درصد از کل بازار در سال 2016 تا 17 خواهد رسید بنابراین تخمین زده می شود بازار اسکوترها در سال مالی 2016 و 2017  به دوبرابر حجم فعلی خود افزایش یابد.


بررسی و روند تعداد فروش موتورسیکلت و سهم بازار هر یک از مدل ها در هندوستان

نمودار 7- روند فروش موتورسیکلت در بازار داخلی هندوستان

نمودار 8- روند سهم انواع موتورسیکلت از کل بازار داخلی هندوستان

 

تجزیه تحلیل کل فروش موتورسیکلت در بازار هندوستان

براساس اطلاعات و آماری که SIAM از بازار موتورسیکلت هندوستان اعلام کرده است حدود 70 درصد از کل بازار در دست موتورسیکلت هایی با حجم موتور 75 تا 125 سی سی است، موتورهایی که با توجه امکانات و البته میزان مصرف سوخت آنها در گروه موتورسیکلت های اقتصادی برای اکثر خریداران شناخته شده و هزینه نگهداری آنها در سطح قابل قبولی برای مشتریان متوسط هندوستان که جمع کثیری در جامعه یاد شده هستند قرار دارد.

از سوی دیگر سهم بازار موتورسیکلت های یاد شده توسط موتورهایی با حجم موتور بالاتر از 125 سی سی تا 150 سی سی با تمام امکاناتشان و تغییر خواسته های بازارهای هدف تولید کنندگان تهدید شده و در حال پایین آمدن است.  این درحالی است که بازار کلی موتورسیکلت هندوستان رشدی معادل 9/11 درصد را در دوره تحقیق به خود دیده است موتورسیکلت های 125 سی سی و بالاتر از آن به عنوان زیرمجموعه ای از کل بازار موتورسیکلت رشدی نسبتا سریعتر معادل 4/17 درصد را در سال 2011-2012 تجربه کرده اند. لازم به یادآوری است اگر به آمار بازار موتورسیکلت متناسب با حجم موتور توجه کنیم موتورسیکلت های 125 سی سی و بالاتر که در سال 2009 سهم بازار 26 درصدی داشته اند در سال 2011 و 2012 ، 7/29 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.

روند سهم بازار  متناسب با مدل های مختلف
بطور کلی سهم اصلی موتورسیکلت هندوستان در دستان موتورسیکلت هیرو قرار گرفته است که تقریبا 55 درصد بازار موتورسیکلت داخلی هندوستان را با وجود افزایش رقابت ها در این بازار پرتقاضا به خود اختصاص داده است. بطور کلی سه برند مشهور در کل بازار موتورسیکلت هندوستان 89 درصد از کل بازار را در 2011- 2012 به خود اختصاص داده اند که این سهم برای سه رقیب اصلی بازار موتورسیکلت در سال 2010 و 2011 میلادی 92 درصد بوده است که هوندا به عنوان سومین بازیگر این میدان با مدل TVS خود موقعیتی مناسب برای خود دست و پا کرده است و در بخش 75 تا 125 سی سی موتورسیکلت های هندوستان (آن بخش از صنعت موتورسیکلت هندوستان که تقریبا 3/70 درصد بازار سال 2012-13 میلادی را به خود اختصاص داده) برند هیرو از موتوگروپ Hero Motocorp هنوز جایگاه قدرتمندی در بازار هندوستان با 75 درصد از کل بازار در سال 2011-12 میلادی را به خود اختصاص داده ( این آمار در سال 2010-2011 حدود 71 درصد بوده است) .

از سوی دیگر در بخش بالاتر از 125 سی سی جایگاهی که باجاج موتور تقریبا 50 درصد بازار را به دست گرفته (48 درصد بازار 2011-12) دو برند معتبر هوندا و یاماها نیز وجود دارند که هرکدام توانسته اند به ترتیب در همین مدت 9/27 و 8/38 درصد بازار را به خود اختصاص دهند .

چشم انداز میان مدت

  • ICRA در بررسی های خود آورده حجم موتورسیکلت های کمتر از چهل هزار روپیه در بازار داخلی رشد بسیار کندتری نسبت به بازار کلی را تجربه خواهد کرد آنهم به دلیل اینکه صادرات اینگونه موتورها به دیگر نقاط جهان بیشتر شده و برندهای متفاوتی به صورت OEM به بازار داخلی راه یافته اند این درحالی است که میزان مصرف سوخت نیز از سوی بازار داخلی زیاد مورد توجه قرار نمی گیرند.
  • ICRA درباره موتورسیکلت هایی با قیمت از 40 هزار تا 50 هزار روپیه نیز اینگونه می گوید که این نوع موتورسیکلت ها در صنعت کلی موتورسیکلت هندوستان به آهستگی رشد خود را ادامه می دهند آنهم با توجه به ورود مدل های متفاوت و البته تبلیغات گسترده ای که برندهای OEM در بازار ایجاد کرده اند .
  • دربخش دیگری این تحقیقات آمده میزان افزایش بها و سودآوری موتورسیکلت های بالاتر از 50 هزار روپیه به میزان بسیار سریع در بازار کلی موتورسیکلت هندوستان بسیار سریعتر از انتظار خواهد بود آنهم به دلیل اینکه رشد شهرنشینی افزایش یافته و طبقه متوسط جامعه توان خرید بیشتری به ویژه در میان گروه های سنی 20 تا 30 سال به دست آورده اند البته این موضوع باعث افزایش حاشیه سود فروشندگان و تولید کنندگان این دسته از موتورسیکلت ها نیز خواهد شد.


 روند سهم بازار اسکوتر در کل بازار موتورسیکلت هندوستان

نمودار 9- بررسی روند فروش اسکوترها در بازار داخلی هندوستان

نمودار 10- بررسی سهم اسکوترها در بازار کلی هندوستان

تجزیه و تحلیل بازار فروش اسکوترها در هندوستان

به غیر از سه ماهه اول سال 2011-12 میلادی رشد در بخش میزان فروش اسکوترها بطور کلی هرچند کوچک بوده اما نسبت کل فروش موتورسیکلت در هندوستان رشد  بالاتر را تجربه کرده است. در سال 2011-12 کل فروش اسکوترها در بازار داخلی هندوستان 6/2 میلیون دستگاه بوده که با رشد 6/23 درصدی خود نسبت به 9/11 درصد رشد کل فروش موتورسیکلت عملکرد بهتری را ثبت کرده است. اگر این رشد فروش اسکوترها را نسبت به کل بازار فروش موتورسیکلت درنظر بگیریم در می یابیم صنعت وسیله نقلیه دوچرخ هندوستان در سال 2011-12، 1/19 درصد بوده و لازم به یادآوری است که این صنعت در سال مالی قبل یعنی 2010-11 میلادی تنها 6/17 درصد رشد را تجربه کرده بود.

سهم بازار از روند فروش

هم چنان که هوندا به عنوان اصلی ترین تولید کننده اسکوتر با محبوب ترین برند خود یعنی ACTIVA در بازار موتورسیکلت هندوستان یکه تازی می کند 8/47 درصد از بازار را در سال 2011-12 به خود اختصاص داده این درحالی است که همین برند در سال 2010-11 تنها 1/43 درصد از کل را با خود همراه کرده بود. درحالی که این رشد بسیار سریع باعث ناکافی بودن ظرفیت تولید کارخانه مانسار MANESAR در گذشته بود در جولای سال 2011 شرکت تصمیم به اجرای پروژه ای کاملا اقتصادی و ساخت کارخانه جدیدی در منطقه راجستان گرفت. این تصمیم گیری باعث شد تا کارخانه توان پاسخ دادن و تثبیت موقعیت خود را نسبت به رشد تقاضای بسیار گسترده سه ماهه آخر سال مالی 2011-12 را داشته باشد.

از سوی دیگر شرکت هیرو وابسته به موتوکرپ موفقیت های مناسبی در این بخش از بازار موتورسیکلت هندوستان و ارتقاء سهمش در بازار داشته است.( با تولید و فروش موتورسیکلت جدیدش با نام Pleasure)  البته مدل های دیگری را این کارخانه با نام های maestro و wego را جهت تثبیت این موقعیت روانه بازار فروش کرد.

این درحالی است که سوزوکی هم با ساخت اسکوتر خود با نام swish توانست در این بین برای خود جایگاه تدارک بیند و به آینده خود با توجه به رشد تقاضای خرید اسکوترها امیدوار باشد.

چشم انداز میان مدت بازار

برآورد های ICRA از سهم بازار اسکوترهای هندوستان این است که این نوع موتورسیکلت به تواند به تدریج سهم 1/19 درصدی خود که در سال مالی 2011-12 به ثبت رسانده است را تا سال مالی 2016-17 به حدود 27 درصد ارتقاء دهد که این یعنی چیزی نزدیک به 16 درصد رشد سهم بازار اسکوترها در بازار کلی موتورسیکلت هندوستان بنابراین اگر به این موضوع دقت داشته باشیم یعنی اسکوترها سهم خود را در بازار کلی موتورسیکلت هندوستان طی دوره یاد شده دو برابر خواهند کرد. به عقیده محققان این رشد سریع درواقع خبر بسیار خوشایندی برای تولید کنندگان است که در واقع سود دهی اسکوترها تا تاریخ یاد شده دوبرابر خواهد شد و بسیار سریعتر از پیش بینی ها محقق می شود و موقعیت مناسبی برای ورود برندها و سازندگان جدید در بازار سنتی هندوستان ایجاد خواهد کرد.

بررسی بازار با توجه به تولیدات (تقسیم بندی بازار)

موتورسیکلت ها با حجم موتور 100 سی سی

نمودار 2: بررسی مدل های معروف در صنعت وسایل نقلیه دو چرخ در بخش موتورسیکلت هایی با حجم موتور 75 تا 110 سی سی

تقسیم بندی این گروه با توجه به روش سنتی صنعت موتورسیکلت سازی براساس حجم سیلندر موتورسیکلت انجام شده است و در بازار هندوستان حجم موتور 100 سی سی به عنوان پرفروش ترین نوع موتورسیکلت در آوریل سال 2012 با 64 درصد از کل بازار را اولین گروه درنظر گرفته ایم.

این بخش از موتورسیکلت ها را می توان به سه گروه یا زیرمجموعه از لحاظ قیمتی در بازار فروش تقسیم بندی کرد به این ترتیب که الف) 35000 تا 40000 هزار روپیه؛ ب) 40000 تا 45000 روپیه و ج) 45000 تا 50000 روپیه  این تقسیم بندی درواقع طیف وسیعی از خریداران موتورسیکلت را با سلیقه ها و نیازهای متفاوت در بازار هندوستان پوشش می دهد.

به عنوان مثال هیرو موتور گروپ به عنوان برترین فروشنده در این مجموعه از موتورسیکلت ها در بازار هندوستان 20 پیشنهاد ویژه با سه برند مختلف را تدارک دیده است که عبارتند از CD Dawn، splendor، passion.  این پیشنهادها اگرچه در اصل کاملا شبیه به هم هستند اما شرکت سازنده برای جلب نظر مشتریان و البته پاسخ به سلیقه های مختلف تولیدات خود را با امکاناتی چون هندلی ، دارای استارت (بدون هندل) ، اتوماتیک یا غیر اتوماتیک و در نهایت با ترمزهای لقمه ای یا دیسکی روانه بازار کرده است تا همچنان توان کنترل موقعیت خود را داشته باشد .

اگرچه تولید کنندگان بسیاری از وسایل نقلیه دوچرخ در هندوستان در این بخش تولیدات گوناگونی را روانه بازار کرده اند اما هیچکدام تاکنون نتوانسته اند به عنوان رغیبی جدی جایگاه 4/76 درصدی شرکت هیرو موتور گروپ به عنوان برترین فروشنده موتورسیکلت در آوریل 2012 را به چالش بکشند یا تهدید کنند. (به نمودار 3 توجه کنید).

در حقیقت ، در سال مالی 2008-9 میلادی سهم بازار تولید کننده هیرو موتور گروپ حدود80 درصدکل بازار تعیین شده بود درست زمانی که کارخانجات تولید کننده موتورسیکلت باجاج با توجه به تقاضای روبه افزایش بازار طرحی برای تولید موتورسیکلت در این بخش یعنی حجم موتور 100 سی سی را اجرایی و تولیدات مختلفی را روانه بازار هندوستان کرد و پس از آن تولید کننده دیگری با نشان تجاری TVS در پی آن به حرکت تجاری خود ادامه داد. از آن پس هر دو تولید کننده باجاج و TVS به تناوب مدل های مختلفی از موتورسیکلت های 100 سی سی خود را به بازار تقاضای هندوستان معرفی کردند . این درحالی بود که باجاج موتورز در این بخش مدل Discover100 را در جولای 2009 به بازار فرستاد و TVS هم Jive100 را در دسامبر همان سال به مشتریان خود معرفی کرد.

بد نیست بدانیم باجاج موتورز با تولید جدید خود یعنی discover100 در کلاس موتورسیکلت های 100 سی سی در دوسال گذشته تنها توانسته 15 تا 20 درصد سهم کل بازار این کلاس موتورسیکلت هندوستان را به خود اختصاص دهد. این درحالی است که تولیدات TVS نیز در این کلاس نیز نتوانست چیزی بالاتر از این میزان از سهم بازار کلی را به خود اختصاص دهد  حتی زمانی که این شرکت مدل اتوماتیک موتورسیکلت 100 سی سی خود را روانه بازار کرد بازهم زیاد در موفقیت آن تاثیرگذار نبود.

شرکت موتورسیکلت سازی هوندا نیز در این زمینه بیکار ننشست و با تولید مدل twister110 در دسامبر 2009 وارد میدان رقابت تولیدات این گروه شد و برای خود جایگاهی درنظر گرفت اما چون تولید این مدل در شرکت یاد شده تنها سالانه 14000 دستگاه بود و تقاضای روز افزون در کنار رقابت گسترده تولید کنندگان وجود داشت نتوانست در این زمینه مقابل بازیگران اصلی بازار مثل کارخانجات هیرو یا باجاج جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد کند و به شهرت برسد.

این درحالی است که در آخرین ماه از دوره بررسی این گروه از تولیدات، دو موتورسیکلت جدید توسط تولید کنندگان روانه بازار شد که عبارتند از سوزوکی با برند Hayate و هوندا با برند dream yuga . هوندا با dream yuga به عنوان دومین برند معتبر خود در گروه تولیدات با حجم موتور 100 سی سی سعی کرد تا خواسته های خریدارانش از نظر زیبایی و کارایی را پاسخ گوید این تولید جدید هوندا علاوه بر زیبایی منحصر بفرد دارای ظاهری اسپرت تر نسب به مدل قبلی همان Twister برای خریداران شهری و نوجوانان از گروه بازار هدفش بود.

 

نمودار 3- میزان فروش ماهانه در گروه 75 تا 110 سی سی

هیرو  از شرکت موتوگروپ: هرچند این تولید کنندگان رقبای قدرتمندی در این گروه از تولیدات را به خود دیده اما با توجه به موقعیت و توان تولیدی این تولید کننده در بخش موتورسیکلت های 100 سی سی  انتظار نمی روند موقعیت خود را از دست به دهد و براساس پیش بینی ها همچنان روبه جلو حرکت خواهد کرد. این درحالی است که بازار هدف این تولید کننده در بخش یاد شده حجم بزرگی از خریداران و خانواده های هندوستان است که به دنبال وسیله نقلیه ای استاندارد و قابل اطمینان در کنار مصرف سوخت پایین و هزینه نگهداری کم هستند.
با وجود اینکه این تولید کننده یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان وسیله نقلیه دوچرخ هندوستان است با چهار برند معروفش یعنی CD Dawn، Deluxe و Splender و  Passion حتی با وجود رقابت بسیار شدید در این گروه و تولیدات دیگر توانسته با تولیدات معمول خود همچنان در موقعیت مناسبی باقی مانده و جایگاه خود را در بازار فروش هندوستان با ادامه تولید در  همان پلت فرم یا خط تولید های قدیمی حفظ کند به عنوان مثال تنها مدل Splender این شرکت از همان زمان ورودش به بازار یعنی سال 1994 میلادی تا کنون توانسته همچنان در صدر باشد و فروشی معادل 17 میلیون دستگاه را برای تولید کننده خود به ارمغان بیاورد.

باجاج موتورز: این شرکت تولید کننده موتورسیکلت طی سال 2008-2009 میلادی توجه کمتری نسبت به تولید موتورسیکلت هایی با حجم پایین سیلندر داشته است و بیشتر سرمایه گذاری خود را روی مدل معروفش به نام پالسر با حجم موتور بالاتری نسبت به این بخش داشته است. البته این شرکت به سرعت متوجه شد که هرگز این گروه تولیدی یعنی موتورهای 100 سی سی را نباید ترک کند و با توجه به بازار گسترده ای که در این بخش وجود دارد باید همواره در این زمینه فعال باقی بماند و به همین دلیل با مدل discover100 دوباره وارد میدان گروه یکصد سی سی هاشد تا شاید بتواند جایگاه معتبری را برای خود در این زمینه دست و پا کند چون مدیران فروش شرکت دریافتند که همواره تقاضای خرید برای موتورسیکلت های ارزان قیمت با مصرف پایین تر سوخت مورد تقاضای بازار است. این درحالی است که discover100 هم اکنون جزو سه موتورسیکلت پرفروش بازار هندوستان است که نشان از موفقیت تصمیم گیری به موقع این شرکت تولیدی در شناخت بازار داشته است و باجاج را به عنوان دومین تولیدکننده با محصولات پرفروش در این گروه موتورسیکلت معرفی کرده است.

باجاج به تازگی با معرفی موتورسیکلت discover100 خود به عنوان پرفروش ترین مدل این کارخانه سعی کرده است تولیدات کارخانه هیرو متورگروپ را به عنوان برترین این رده به چالش بکشد که در این زمینه موفق عمل کرده و موقعیت مناسبی برای خود به دست آورده و توانسته طی دوره مالی مورد بحث جایگاه ویژه خود را حفظ نماید . به هرحال با توجه به رقابت بسیار سنگین در این گروه میان تولید کنندگان مختلف با توجه به استراتژی های باجاج و تولیداتش احتمالا این کاربسیار سختی است که بتواند رقبایی مانند موتوگروپ و هوندا را دراین بخش به چالش کشیده و موقعیت برتری نسبت به آنها به دست آورد چون این دو تولید کننده با توجه به کارخانجات زنجیره ای و شبکه توزیع و نمایندگی های فروش بسیار گسترده خود می توانند محصولات ارزانتری را در اختیار متقاضیان بسیار زیاد این بخش از بازار قرار دهند بنابراین اگر باجاج بتواند با این امکانات دو تولید کننده برتر 100 سی سی ها رقابت کند می تواند به آینده موفقیت خود امیدوار بوده و رشد کند.

هوندا: وقتی این تولید کننده خوشنام جهانی مدل Twister 110cc خود را در دسامبر سال 2009 روانه بازار کرد همه خریداران و طرفداران هوندا منتظر ورود محصولی با قیمت بالاتر، قدرت بالاتر و منحصربفردتر از این تولید کننده به نام جهانی بودند. به هرحال بازار هدف این تولید کننده که اقشار کم درآمد و قشر متوسط جامعه بودند این نیاز را به مدیران هوندا نشان داده بود که سیاست های گذشته یعنی قدرت و قیمت بالا تنها رمز موفقیت این کارخانه در بازار هدف هندوستان نیست و باید در زمینه بازار یادشده نیز طراحی ویژه ای داشته باشند. طرحی که بتواند هزینه کمتری برای خریدار داشته و نگهداری ارزانتری را برای آن به ارمغان بیاورد که twister بهترین گزینه دراین زمینه بود.

تجربه بسیار مناسب هوندا با مدل twister  در این گروه از خریداران باعث شد تا طراحان کارخانه به دنبال معرفی مدل جدیدی از این کارخانه به بازار مصرف هندوستان باشند که  مدل dream yuga در این بین تولید شد و به عنوان بهترین گزینه هوندا برای اقشار متوسط و کم درآمد هندوستان جایگاه مناسبی برای خود دست و پا کرد، این مدل هوندا تنها 2500 روپیه گرانتر از splender NXG یکی از موتورسیکلت های محبوب بازار هدف هندوستان بود که با توجه به ویژه های منحصر به فرد خود توانست از splender پیشی گرفته و به موقعیت برتری برسد. به عقیده کارشناسان تنها معضل و مشکل ورود محصول جدید هوندا به بازار داخلی هندوستان بخصوص در شهرها و روستاها تعیین شبکه توزیع والبتته خدمات پس از فروش است که می توانست رمز موفقیت آن نسبت به دیگر برندهای معتبر و جا افتاده بازار باشد.

هوندا تویستر: در دسامبر سال 2009 میلادی به بازار معرفی شد و در سال 2012 میلادی کمی کمتر از 7000 دستگاه در ماه فروخته شده است.

هوندا دیریم یوگا: این مدل موتورسیکلت در ماه می 2012 میلادی به بازار مصرف ارایه شده است اما متاسفانه شکل ظاهری این مدل همانند تویستر اسپرت نیست.

سوزوکی هیاته: این مدل موتورسیکلت در ماه می 2012 میلادی وارد میدان رقابت شد و همانند دیگر هم گروه هایش در حجم موتور 100 سی سی قیمت مناسبی برای خریداران دارد.

مجموعه موتورسیکلت های 125 سی سی

رقابت در این بخش تقریبا مساوی است و همه برندها تقریبا در یک جایگاه قرار دارند.

نمودار 4- نگاهی گذرا به وسایل نقلیه 2 چرخ تولید شده با حجم موتور 110 تا 125 سی سی
نمودار 5- گزارش فروش ماهیانه موتورسیکلت های 110 تا 125 سی سی
حجم تجارت و بازار فروش در این بخش از موتورسیکلت ها میان تمام تولید کنندگان تقریبا یکسان است و همانند موتورسیکلت ها با حجم موتور 100 سی سی نیست

موتورسیکلت هایی فروخته شده در بازار هندوستان با حجم موتور 125 سی سی بطور کلی 19 درصد از بازار فروش آوریل 2012 میلادی را به خود اختصاص داده اند این درحالی است که بازار هدف در این بخش تولیدات کارخانجات موتورسیکلت سازی نیز در هندوستان بسیار گسترده است اما آنهایی که برای رفت و آمد خود به دنبال قدرت ، شتاب و توان بالاتری نسبت به 100 سی سی ها هستند و البته دارای توان مالی بالاتری برای پرداخت هزینه نگهداری گروه 125 سی سی هستند سراغ این تولیدات رفته و خرید می کنند.

در این بخش از بازار موتورسیکلت هندوستان سه بازیگر اصلی هوندا، هیرو موتوگروپ و باجاج دیده می شوند که با توجه به تولیدات و توانایی جذب مخاطب هر یک توانسته اند 30 درصد از بازار فروش را به خود اختصاص دهند و زیاد نسبت به دیگری برتری ندارند. (به جدول 5 توجه کنید)

هوندا: این تولید کننده در بخش موتورسیکلت های 125 سی سی سه مدل مختلف را به خریداران خود به نام های viz، shine و stunner معرفی کرده است. این درحالی است که هوندا shine به عنوان موتورسیکلتی برای مصارف روزانه به عنوان بهترین گزینه خانواده ها بوده است و stunner  به عنوان موتورسیکلتی با عملکرد بهتر در این گروه برای جوانتر ها و آنهایی که به دنبال قدرت بوده اند شناخته شده است. به همین دلیل این دو محصول هوندا دارای بازار هدفی مشخص و موقعیت بازار متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

هیرو موتوگروپ: این شرکت تولیدی موتورسیکلت نیز در بخش 125 سی سی ها دو محصول خود با نام های super splnder  و Glamour را با همپوشانی تقاضای خریداران به بازار معرفی کرده است . در بررسی های ICRA مشخص شده یکی از دلایل موفقیت موتوگروپ در دست یابی به سهم مناسبی از بازار فروش موتورسیکلت های 125 سی سی و بالاتر این است که با توجه به فروش قابل توجه این تولید کننده در بخش موتورسیکلت 100 سی سی عاملین فروش و خدمات پس از فروش زیادی هم در اختیار مشتریان گروه بالاتر است بنابراین بدون تردید تعداد بیشتری از خریداران جذب محصولات جدید خواهند شد.

این درحالی است که حتی اگر بخش کوچکی از خریداران به خرید موتورسیکلت های با سی سی بالاتر تشویق شوند با توجه به امتیازات یاد شده امید آن است که موتوگروپ رشد مداوم و یکسانی در آینده تجربه کند و موقیت کنونی خود را تثبیت نماید.

باجاج : این تولید کننده برای اولین بار در این رده از تولیدات با برند discover در سال 2004 میلادی وارد بازار شد که درواقع این مدل جایگزینی برای مدل های قبلی با نام های wind125 و caliber125 بود. این شرکت درحال حاضر با شش خط تولید مدل های مختلفی از این برند را با حجم موتورهای متفاوت 100 سی سی ، 125 سی سی و 150 سی سی را با توجه به تقاضای بازار به فروش می رساند. (مابقی خطوط تولید تعطیل شده اند).

هر یک از مدل های discover دارای مزیت های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند که هر یک از این تفاوت ها باعث افزایش قیمت نهایی برای خریداران شده است. به گفته EBITDA شرکت باجاج با توجه به مدیریت و البته توانایی های تولید می توانند در مدیریت هزینه ها و اقتصادی کردن محصولاتش برای خریداران کارایی مفیدی داشته و روبه پیشرفت باشد.

پیش بینی می شود با توجه به گستردگی تولیدات شرکت باجاج در گذشته تولیدات آن در میان اکثر خانواده های هندی رسوخ کرده و اگر این شرکت نمونه های جدیدی را روانه بازار کند آنها به سادگی به آن تولید پاسخ مثبت خواهند داد و شرکت را در موفقیت حمایت می کنند. این موضوع در موتورسیکلت دیسکاور 150 سی سی باجاج به عنوان موتورسیکلت خانواده کاملا مشهود است و اگر کمی پایین تر یعنی به پولسار 135 سی سی توجه کنیم بدون تردید در میابیم آنهایی که به دنبال موتورسیکلت کمی اسپرت تر هستند به آن واکنش مثبت نشان داده و به سوی آن جذب می شوند که موقیتی مناسب برای تولید کننده یعنی باجاج است.


 بخش موتورسیکلت های 150 و 200 سی سی

تقسیم بندی براساس مدل های جدید پرمتقاضی و بیشترین میزان فروش

نمودار 6- بررسی کوتاه از صنعت موتورسیکلت در حجم های 150 و 220 سی سی 

موتورسیکلت هایی با حجم سیلندر بالاتر از 150 سی سی در آوریل سال 2012 میلادی تقریبا 17 درصد از کل بازار فروش موتورسیکلت هندوستان را به خود اختصاص داده اند. این بخش از موتورسیکلت ها بطور کلی با توجه به مشخصه های خودشان از قبیل ، قدرت بالاتر، طراحی زیبا تر، شتاب بیشتر ، ترمزهای قوی تر و بطور کلی سواری بهتر در میان خریداران مشهور شده اند.

قیمت این گروه از موتورسیکلت ها در بازار هندوستان از حدود 60 هزار روپیه شروع شده (در این بین استثناهایی نیز وجود دارد) و تا حدود یکصد هزار روپیه با توجه به حجم موتور ، تجهیزات اضافه ، نوع ترمزها و گریبکس می رسند.

تجهیزات وامکانات این گروه از موتورسیکلت ها بیشتر به موارد زیر تقسیم بندی خواهد شد:

  • عملکرد موتورسیکلت ، محدوده حجم سیلندر 150 سی سی تا 220 سی سی ، در گروه باجاج خانواده پالسر، هیرو موتوگروپ: Glamour، Achiever، Exterme CBZ، Hunk،  Impulse و Karizma. در گروه هوندا:   Unicorn. در گروه TVS : Apache RTR و مدل های معمول سوزوکی و یاماها
  • موتورسیکلت های مجلل در این زمینه  مثل
/ 0 نظر / 72 بازدید