مغولستان بازار هدفی بکر برای گردشگری ایران

مغولستان بازار هدفی بکر برای گردشگری ایران

تشکیل کمیته ای با نام بررسی بازار هدف در سازمان میراث فرهنگی مدتی است که نقل محافل گردشگری شده است و بسیاری از معاون جدید گردشگری کشورمان سئوال می کنند کدام بازار برای توسعه گردشگری کشورمان مناسب تر است که پاسخ در حال بررسی هستیم را می شوند؛ اما آیا واقعا بازارهای مناسب توسعه گردشگری کشورمان اینقدر محدود هستند که باید بررسی شوند تا بهترین گزینه انتخاب شود؟

یا اینکه می توان داخل کشورمان و به داشته هایمان توجه کرد تا بتوانیم مشاقانش را دریابیم؟ شاید فراموش نکرده باشیم اظهار نظر رئیس جمهور مغولستان هنگام بازدید از آثار باستانی اصفهان و زنجان را که می گفت : برای بازدید آثار باستانی ایران دوباره باز می گردم. اظهار نظری که حاکی از اشتیاق بازدید آثار باستانی این شهرها در میان اکثریت مردم کشورش بود.

بدون تردید دیدن یادگارهایی از دوران کهن آنهم متعلق به اقوام گذشته خودمان در دیگر نقاط جهان باعث غرور و افتخاری وصف ناشدنی در ذهن هرگردشگری خواهد شد که به اقتدار وقدرت پیشینیانش مبالد. بنابراین بد نیست به جای جست جوی بازار هدف مناسب برای توسعه گردشگری کشورمان در سرزمین های ناشناخته دهکده جهانی ابتدا به داشته ها و تاریخ کشورمان توجه کنیم و به دنبال آثاری جذاب از اقوام مختلفی که در ایران باستانی زندگی کرده اند باشیم تا با استفاده از این آثار بتوانیم نسل های امروزی آن اقوام را برای دیدن آثار گذشتگان خود به کشورمان دعوت کنیم و به تناسبت داشته هایمان بازارهای هدفی مناسب را انتخاب کنیم نه اینکه هزینه کنیم تا گردشگران مشتاق ورود به کشورمان باشند.

شا هد مثالی بسیاری معتبر در این زمینه را می توان سرزمین چنگیزخان دانست که اگر واقعا کشورمان به دنبال گسترش تبادل گردشگر با دیگر نقاط جهان بوده و قرار است درآمدی هنگفت از گردشگری کسب کند می توانیم به مغولستان توجه ویژه داشته باشیم و با استفاده از آثار باقی مانده از دوران ایلخانی یا حضور گذشته قوم مغول در کشورمان هر ساله صدها هزار گردشگر را از سرزمین چنگیز خان در ایران باستانی پذیرایی کنیم.

هرچند می توان به آمار ارایه شده توسط سازمان جهانی گردشگری درباره این سرزمین بکر نیز تکیه کرد که می گوید: با توجه به توسعه اقتصادی و البته گسترش روابط تجاری این کشور با دیگر کشورها رشدی 4 درصدی در گردشگری مغولستان ایجاد شده است و از آنجا که هیات های تجاری بسیاری از کشورمان به این سرزمین بکر که طبیعتش زبانزد خاص و عام است اعزام می شوند؛ می توان زمینه ورود گردشگران این کشور را به ایران باستانی فراهم کرد .

حضوری که این بار نه برای ویرانی بلکه برای آبادی اقتصاد گردشگری ایران زمین است و همه با آغوشی باز از آن استقبال خواهند کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید