مکزیک و کشاورزی

 در سال 1999،کشاورزی 23 درصد نیروی کار و 5 درصد تولید ناخالص ملی مکزیک را در اختیار داشت.تولید غلات بطور مداوم،مهمترین فعالیت کشاورزی بود، و 50 درصد تولید کشاورزی را به خود اختصاص می داد.مهمترین محصولات برای مصرف خانگی،گندم،لوبیاها،ذرت و سورگوم بودند.مهمترین محصولات برای صادرات عبارت بودند از :شکر،قهوه،میوه،و سبزیجات.

مکزیک تلاش می کند که یکی از مهمترین تولید کنندگان  محصولات کشاورزی باشد.در سال 1999،تولید محصولات عمده مکزیک،شامل:چغندرقند81/46 بیلیون تن، ذرت 72/15 بیلیون تن،سورگوم 59/5 بیلیون تن، گندم 3 بیلیون تن، لوبیاها 04/1 بیلیون تن، بود.میوه ها و سبزیجات مهمترین تولیدات کشاورزی صادرشدنی توسط مکزیک بود.برای مثال،در سال 1998،صادرات مکزیک از میوه و سبزی به امریکا، درآمد بودجه ای 86/2 بیلیون دلار امریکا را ایجاد کرد در حالی که صادرات گوشت و ماهی 0/71 بیلیون دلار و  صادرات قهوه و کاکائو 2/68 میلیون دلار را ایجاد کردند.

در مقایسه با تولید محصولات،حیوانات اهلی،30 درصد خروجی بخش کشاورزی را تولید می کنند.در سال 1999 حیوانات اهلی و یا محصولات تولید شده از آنها، به شرح زیر بود:شیر(96/8 بیلیون لیتر)، ماکیان(72/1 بیلیون تن)، تخم مرغ(63/1 بیلیون تن)  و گوشت گاو(39/1 بیلیون تن).

مکزیک در گوشت و ماهی خودکفا نیست.در سال 1998 آنها به مقدار 05/1 بیلیون دلار  از امریکا وارد شدند.

سه دلیل وجود دارد که مکزیک از بعضی از موفقیت های خود در تولید محصولات در طی 5 سال گذشته ،مفتخر است.اول،اراضی زیادی وجود دارد که مناسب پرورش محصولات هستند. مکزیک موفق شده که اراضی تحت کشت خود را از 70/3 میلیون آکر در سال 1950 به 64/8 میلیون آکر در سال 1965 برساند. این امر به دلیل  برنامه آبیاری دولت بود که در دهه 1940 و دهه 1950 اجرا شد.

دوم،تغییرات بوجود آمده در سیستم مالکیت زمین که بوسیله رئیس جمهور سالیناس در سال 1992 برقرار شد. بر اساس قانون اساسی 1917،زمینها توسط دولت بین یک جمع از رعیتها توزیع می شد که به آنejido گفته می شد. اعضا،صاحب زمین بودند ،ولینمی توانستند آن را اجاره دهند و یا آن را بفروشند. در مواجه با افزایش واردات مواد غذایی و کاهش خروجی کشاورزی،رئیس جمهور سالیناس، موفق شد که  قانون اساسی مکزیک را برای  دادن این حق به اعضای ejido جهت فروش و یا اجاره زمین،در صورتی که اکثریت اعضای ejido با آن موافق باشند،را  اصلاح کند .

هدف از این تغییر این بود که  ejido ها، اجازه  داشته باشند،با هم یکی شوند و هزارع بزرگ باکارایی زیاد بوجود آورند. میلیونها آکر ازejidoها ،واگذار شده  و یک مقدار قابل توجهی از پول  در بخش کشاورزی و توسط  سرمایه گذاران خصوصی،سرمایه گذاری شده تا زمین  ejidoها را بخرند و یا اینکه آنرا اجاره کنند.

سومین دلیل که چرا مکزیک  از افزایش تولید محصولات خود خوشحال است، این است که  تحت برنامه Procampo،اکنون دولت می تواند مستقیما به کشاورزان پرداخت داشته باشد و آنها  تعیین کنند که چه محصولاتی را تولید خواهند کرد. برنامه،کشاورزان را ترغیب کرد  که محصولاتی مانند گندم، سورگوم ،میوه و سبزیجات  و .. را تولید کنند.

 اگر چه تولید محصولات کشاورزی مکزیک در طی چند سال اخیر،افزایش یافته است ،ولی کسی نیست که نداند که هنوز کار زیادی  در بخش کشاورزی باقی مانده است.نرخ رشد در بخش کشاورزی در سالهای اخیر از نرخ رشد بقیه بخش های اقتصاد مکزیک،عقب مانده است. سهم بخش کشاورزی از 8/5 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1993 به کمتر از 5/4 درصد تولید ناخالص ملی در 1999 رسید.بعلاوه،صادرات مکزیک  از سال 1992 تا سال 1997 بیشتر از واردات آن بوده است.در سال 1998 ،واردات کشاورزی 845 میلیون دلار بیشتر از صادرات آن بودند.در سال 1999 این مقدار به 364 میلیون دلار رسید.اما تغییرات ایجاد شده در اوایل دهه 1990،نشانه های مثبتی را نشان داد .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید