ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن عمومی و طراحی داخلی

چندسالی است که در برخی از کشورها قانون ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن عمومی و یا مکان های سربسته به اجرا گذاشته شده و برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند جریمه ای در نظر گرفته شده است بطور مثال در کشور ترکیه مبلغ ۶۴ لیر ترکیه به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.

حال همین قانون باعث شده تا یک هنرمند دکوراتور برای طراحی نمای داخلی یک فروشگاه و دکوراسیون این فروشگاه از این قانون استفاده کند به این صورت که این هنرمند چندین هزار سیگار نیمه سوخته را برای تزئین درب ورودی فروشگاه به کار برده .

عکس ها : رویترز

/ 0 نظر / 3 بازدید